KRNOV | Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR zahájí v pondělí 20. listopadu opravu komunikací první třídy v Krnově. Nový povrch dostane vozovka v celé délce Jesenické ulice, od výjezdu z kruhového objezdu u Alberta po křižovatku u atletického stadionu, a také část komunikace v Petrovické ulici od křižovatky s Jesenickou ulicí po železniční přejezd. Práce by měly skončit 5. prosince. Za opravu cesty v celkové délce 752 metrů ŘSD zaplatí 6,3 milionu korun bez DPH, zhotovitelem je firma Silnice Morava. 

Foto: Plakát

Stavba je rozdělena do dvou etap a bude ji doprovázet úplná uzavírka silnice I/45 v daných úsecích. Od 20. do 26. listopadu bude zcela uzavřena Jesenická ulice, stejně jako všechny přechody pro chodce a křížení s ulicemi Budovatelů a Petrovická. Následovat bude úplná uzavírka Petrovické ulice včetně křížení s ulicí Rooseveltova, a to od 27. listopadu do 5. prosince. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby a integrovaného záchranného systému. Objízdné trasy budou značeny. Obyvatelé nemovitostí přiléhajících k uzavřené komunikaci má zhotovitel informovat o dopravních změnách minimálně sedm dní předem prostřednictvím letáků vhozených do schránek.

Stavba ovlivní provoz spojů městské hromadné dopravy. „Všechny linky, kterých se uzavírka dotkne, budou využívat objízdné trasy. Navíc po celou dobu opravy, tedy od 20. listopadu do 5. prosince, nebudou obsluhovány zastávky MHD Rooseveltova a U stadionů. Podle sdělení dopravce není možné říci, jaké zpoždění bude objízdná trasa generovat, ale ke zpoždění spojů docházet bude. Výlukové jízdní řády přesto nechystá,“ uvedla Kateřina Peterková z oboru organizačního.

Ředitelství silnic a dálnic mělo původně záměr opravovat vozovku v celé délce plánované opravy. Město Krnov, které bylo účastníkem řízení, s tím ale nesouhlasilo a požadovalo stavbu rozdělit do dvou etap, aby byla zachována alespoň částečná průjezdnost v některých ulicích. Důvodem opravy vozovky je nejen odstranění závad ohrožujících bezpečnost silničního provozu. Je to podmínka města Krnova pro převzetí komunikace do svého majetku. Až se tak stane, bude zde mít možnost řešit mimo jiné pěší a cyklistickou dopravu ve směru ke koupališti nebo křižovatku u atletického stadionu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uzavírka Jesenické: 20.-26. 11. – uzavření všech přechodů pro chodce, náhradní pěší trasa je vyznačena na plánku (nutné obejít celou ulici, tzn. kolem brány atletického stadionu nebo kolem kruhového objezdu u hotelu Praha).

Uzavírka Petrovické: 27. 11.-5. 12. – doporučený pěší přístup do sportovního areálu (zimní a fotbalový stadion) je od centra města uličkou mezi tenisovými kurty, parkoviště u sportovišť nebudou k dispozici, zastávka MHD nebude obsluhována. Prosíme, dopravujte se v tomto týdnu na sportoviště doporučenou trasou.

Objízdné trasy pro vozidla: Na obrázcích najdete objízdné trasy pro běžná vozidla stanovené investorem. Každý řidič si samozřejmě může zvolit “vlastní trasu” dle potřeby. Vozidla nad 4,1 m výšky a vozidla převážející náklad, který může způsobit znečištění vody, mají objízdné trasy odlišné.

Zdroj: Měú Krnov 

top