KRNOV | Do konce listopadu Ředitelství silnic a dálnic ČR opraví krnovské komunikace, na kterých došlo v průběhu výstavby severovýchodního obchvatu k poškození povrchu vozovky a výraznému nárůstu trhlin i výtluků. Jde o úseky v ulicích Okružní, Blatná, Chomýžská, Soukenická, Hlubčická a Stará Petrovická, po kterých stavbaři přepravovali materiál potřebný ke stavbě, nebo byly využity jako objízdné trasy. Opravy vyjdou na 2,8 milionu korun bez DPH.

Foto: MěÚ Krnov

„Lokality oprav byly navrženy na základě pasportu komunikací a provedené kontroly na místě samém. Podle rozsahu poškození budou provedeny plošné nebo lokální opravy a lokální vysprávky,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, Správa Ostrava. Zakázku získala společnost Silnice Morava, jež byla 17. října investorem vyzvána k zahájení prací. Než silničáři ale začnou s opravami, musí si vyřídit potřebné uzavírky na silničním správním úřadu pro místní komunikace města Krnova.

Uzavírka, která se bude týkat Soukenické ulice, ovlivní ve dnech 23. a 24. listopadu městskou hromadnou dopravu. V těchto dnech nebude kvůli pokládce asfaltové vrstvy obsloužena zastávka „Krnov, pošta“. Pro linky MHD Krnov 801, 802, 803 a 805 bude jako náhradní zastávka pro výstup a nástup sloužit zastávka „Krnov, Kaufland“, pro linku 806 to bude zastávka „Krnov, hřbitov“.

Severovýchodní obchvat byl zprovozněn před rokem. Má délku 7,8 kilometru a jeho výstavba stála 949 milionů korun bez DPH. Na novou komunikaci, která výrazně snížila dopravu v centru města, v budoucnu naváže jednak západní obchvat, jenž spojí silnici I/45 v katastru obce Brantice se severovýchodním obchvatem v Albrechtické ulici, a jednak přeložka silnice v Petrovické ulici vedoucí do Polska. Pro stavbu západního obchvatu bylo letos v létě vydáno územní rozhodnutí, dalším krokem ŘSD by mělo být vyhlášení výběrového řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Přeložka silnice v Petrovické ulici by měla získat stavební povolení v příštím roce.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov