KRNOV | V dubnu budou obnoveny práce na opravě komunikace v ulici Partyzánů a dojde k opětovné uzavírce této silnice jak pro vozidla, tak pro autobusy městské hromadné dopravy. Uzavírka bude zahájena v pondělí 3. dubna.

Foto: ilustrační Pixabay

„Jedná se o dokončení opravy silnice III/45820 Partyzánů, tedy o kompletní rekonstrukci vozovky v úseku od hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicí Bruntálskou. Vodovod je v tomto úseku již opraven, bude tedy prováděno jen odtěžení konstrukčních vrstev vozovky, sanace pláně, zřízení nových podkladních vrstev, pokládka asfaltových hutněných vrstev, dále pokládka obrusné vrstvy se sníženou hladinou hluku v celém opravovaném úseku, to znamená od ulice Bruntálské po ulici Albrechtickou, a zřízení krajnic, popsal práce Otakar Pavlík, vedoucí střediska Bruntál Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Ulice Partyzánů bude zcela uzavřena pro dopravu s výjimkou vozidel stavby, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy těch nemovitostí, které mají do ulice přímé komunikační připojení. Pro ostatní bude platit objížďka po ulicích Revoluční a Jesenická s tím, že vozidla o hmotnosti nad 12 tun a výšky nad 4,1 metru budou pokračovat po ulici Petrovické na obchvat. Zbývající mohou sjet z kruhového objezdu v Jesenické ulici výjezdem do Albrechtické ulice.

Objekty služeb v uzavřeném úseku (např. myčka, LPG, pneuservis) budou během stavby přístupné ve směru od křižovatky s ulicí Albrechtickou. V tomto směru bude ulice Partyzánů až po hasičskou zbrojnici označena jako slepá. Příjezd bude znemožněn pouze tehdy, pokud to nebude technicky možné a o této skutečnosti bude stavbyvedoucí informovat provozovatele služeb minimálně tři dny předem. Provozovatelé služeb pak budou následně informovat zákazníky.

Od pondělí 3. dubna začne platit výlukový jízdní řád linky MHD 801, který bude obdobný jako v loňském roce. Zastávky Partyzánů Depo a Partyzánů nebudou obslouženy, v Kostelci budou všechny spoje zajíždět na zastávku Kostelec, tělocvična.

Dokončení prací je plánováno nejpozději do 11. června, pokud termín bude uspíšen, dojde ke zprůjezdnění ulice dřív.

Zdroj: MěÚ Krnov