ČR | Kvůli pokládce asfaltu dojde v sobotu 31. července a v neděli 1. srpna k úplné uzavírce křižovatky obchvatu a komunikace v Petrovické ulici.

Foto: ilustrační – Pixabay

Řidiči mohou využívat náhradní trasu přes Hlubčickou ulici, Ciermiecice a Pietrowice. „S ohledem na vedení náhradní trasy přes cizí stát nejsme schopni objízdnou trasu označit. Jediné označení náhradní trasy bude v křižovatce hlavní trasy s ulicí Hlubčickou, kde směr objízdné trasy bude veden na polskou stranu,“ informoval Zdeněk Ján ze stavebního oddělení společnosti, která je zhotovitelem stavby.

Pro pěší bude otevřen podchod v Petrovické ulici, do podchodu bude provizorně vybudována přístupová cesta.

O úplné uzavírce bude zhotovitel obchvatu informovat obyvatele Petrovické ulice (části od křižovatky k hranici) letáky a dopravním značením.

V případě nepříznivých klimatických podmínek se úplná uzavírka uskuteční v náhradním termínu od 7. do 8. srpna.

Zdroj: MěÚ Krnov