KRNOV | V souvislosti s budováním křižovatky obchvatu s komunikací v Petrovické ulici dojde v těchto místech k přechodné úpravě provozu, a to ve dvou etapách.

Foto: ilustrační Pixabay

První etapa bude probíhat od 31. května do 13. června a doprava bude vedena po provizorní komunikaci.

Druhá etapa bezprostředně naváže na první a úsek zcela uzavře do 31. července. Objízdná trasa povede z Jesenické ulice po Smetanově a Dvořákově okruhu, Hlubčické ulici a po obchvatové komunikaci na ulici Petrovickou.

Kvůli uzavírce nebude v době od 14. června do konce července obsluhována autobusová zastávka Krnov, U stadionů, a to obousměrně a zastávka Krnov, hřbitov (u spoje 22, 24 a 26) pro linku MHD Krnov 856806. Po dobu realizace druhé etapy bude na zastávce Krnov, U stadionů a zastávce Krnov, hřbitov vyvěšena informace pro cestující o použití náhradních zastávek na trase linky MHD Krnov 856806 Krnov, Petrovická ul. a Krnov, pošta.

Pokud dojde k urychlení výstavby první etapy, bude začátek pro termín druhé etapy posunut.

Zdroj: MěÚ Krnov