KRNOV | V týdnu od pondělí 15. srpna bude zahájena čtyřměsíční oprava silnice a vodovodu v ulici Partyzánů, která ulici zcela uzavře pro dopravu s výjimkou vozidel stavby, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy těch nemovitostí, které mají do ulice přímé komunikační připojení. Pro ostatní bude platit objížďka po ulicích Revoluční a Jesenická s tím, že vozidla o hmotnosti nad 12 tun a výšky nad 4,1 metru budou pokračovat po ulici Petrovické na obchvat. Zbývající mohou sjet z kruhového objezdu v Jesenické ulici výjezdem do Albrechtické ulice.

Foto: ilustrační Pixabay

S dočasnými změnami musejí počítat také cestující městskou hromadnou dopravou. Od 15. srpna začne platit výlukový jízdní řád linky 801. Zastávky Partyzánů Depo a Partyzánů nebudou obslouženy, v Kostelci budou všechny spoje zajíždět na zastávku Kostelec, tělocvična.

„Termín ukončení prací je stanoven na 12. prosince a platí při příznivých klimatických podmínkách. V opačném případě bude stavba přerušena a budeme pokračovat na jaře. Vzhledem k tomu, že je nutno zachovat dopravní obslužnost a tudíž není možné realizovat celou stavbu najednou, dohodli jsme se se zhotovitelem, že bude jednotlivé etapy stavby provádět postupně, aby se nestalo, že na zimu budeme mít některý úsek rozkopaný,“ uvedla Lenka Švrčková ze Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Stavební úpravy budou probíhat postupně v pěti etapách. Začnou odstraněním nezpevněných krajnic v celé délce ulice Partyzánů a frézováním od křižovatky s Albrechtickou ulicí po hasičskou zbrojnici, ve zbývajícím úseku po ulici Bruntálskou bude odfrézován pouze pruh vozovky v místě budoucího výkopu pro obnovu vodovodního řadu. V další etapě, pravděpodobně od 22. srpna do začátku října, budou v úseku od hasičské zbrojnice po Albrechtickou ulici prováděny výkopy do hloubky 60 centimetrů a dojde i ke krátkodobému úplnému znemožnění příjezdu k nemovitostem. Vlastníci nemovitostí budou o termínu uzávěry předem informování prostřednictvím letáku vhozeného do domovní schránky.

Komunikace v ulici Partyzánů je dlouhá 1,2 kilometru a jejím vlastníkem je Moravskoslezský kraj. V rámci stavby bude realizována také oprava vodovodního potrubí v majetku města Krnova, které vede pod komunikací a je v havarijním stavu. Stavbu za téměř 35 milionů korun provedou firmy Silnice Morava a JR STaKR. Krnov se na nákladech podílí částkou 3,8 milionu korun.

Výlukový jízdní řád 856801 MHD Krnov ke stažení

Zdroj: MěÚ Krnov