KRNOV | Podchod pod obchvatem v Chomýžské ulici bude od 25. května nejméně po dobu 14 dnů uzavřen. Důvodem jsou práce na rozšíření chodníku vedoucího do podchodu ze severní strany (od řeky).

Foto: MěÚ Krnov

Jelikož už nelze pěší a cyklisty převést přes těleso obchvatu, budou muset místo obcházet /objíždět buď přes Chomýž, nebo kolem nemocnice. K rozšíření chodníku dochází na náklady investora na základě četných připomínek občanů.

Zdroj: MěÚ Krnov