KRNOV | Od 8. do 18. listopadu bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat zhruba půlkilometrový úsek „jedničkové“ silnice I/57 v Albrechtické ulici, od křižovatky s ulicí Partyzánů směrem na Město Albrechtice. Silničáři odfrézují stávající živičný kryt, opraví kanalizační poklopy i vpusti a položí nový živičný povrch.

Foto: Plakát

Práce si v některých dnech vyžádají uzavírky napojujících komunikací, objízdné trasy budou značeny. Po dobu realizace stavby musejí cestující autobusovými příměstskými linkami i linkou MHD 805 počítat se zdržením vlivem řízení provozu semafory. Při pokládce obrusné vrstvy, která je plánována na 16. a 17. listopad, dojde také k ovlivnění provozu linek MHD 801 a 802. V tyto dny nebude v obou směrech obsluhována zastávka „Krnov, dílny KOS“.

Zdroj: MěÚ Krnov