KRNOV | Správa silnic Moravskoslezského kraje letos opraví komunikaci v ulici Partyzánů, která slouží nejen Krnovanům, ale i tranzitní dopravě ve směru Bruntál – Město Albrechtice. Komunikace je v současné době v havarijním stavu, na kterém se podepsala zejména kamionová doprava. Na rekonstrukci 1,2 kilometru dlouhé silnice již bylo vyhlášeno zadávací řízení, příjem nabídek končí 30. května. Předpokládané náklady na stavbu byly vyčísleny na 30 milionů korun.

Foto: ilustrační Pixabay

„V celém úseku budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy podle skladby komunikace, v části se předpokládá také sanace pláně technologií zlepšení zemin. Oprava bude probíhat v rozsahu současných konstrukcí s minimálními odchylkami a se zachováním stávajícího šířkového řešení. Po dokončení stavby dojde ještě k úpravě nezpevněných krajnic dosypáním recyklovaného materiálu v průměrné šířce půl metru,“ je uvedeno v technické zprávě k projektu.

V rámci stavby bude realizována také oprava vodovodního potrubí, které vede pod komunikací a nachází se rovněž v havarijním stavu. Rekonstrukci vodovodu za 3,8 milionu korun bude financovat město Krnov. „V souvislosti s opravou komunikace v ulici Partyzánů plánujeme také rekonstrukci vodovodního řadu v místě křižovatky s Bruntálskou ulicí a dále mezi ulicemi Stará Ježnická a Na Nivě. Zároveň jednáme s vlastníky nemovitostí v ulici Partyzánů, aby si zajistili výměnu přípojek vody,“ uvedl jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk.

Město Krnov špatný stav vozovky v ulici Partyzánů řešilo několik let s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace. Po její opravě a kolaudaci severovýchodního obchvatu Krnova bude převedena do majetku Ředitelství silnic a dálnic a stane se silnicí I. třídy.

Zdroj: MěÚ Krnov