KRNOV | V úterý 7. července bude zahájena oprava mostu v Petrovické ulici přes řeku Opavici. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic.

Foto: MěÚ Krnov

Most bude rekonstruován po polovinách, doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen semafory. Během opravy nebude umožněn vjezd vozidlům na místní komunikaci, která se nachází na severní straně mostu a vede ke koupališti. Ta bude průchozí pouze pro chodce a cyklisty. Naopak zcela uzavřen bude vjezd do Petrovické ulice z místní komunikace na jižní straně mostu, která vede od Kofoly, a to i pro pěší. Zákazová značka bude umístěna asi 20 metrů před křížením s Petrovickou ulicí.

„Jelikož příjezd ke koupališti z Petrovické ulice nebude možný, bude letos zakázáno parkování u koupaliště. Město tím chce předejít kolizním situacím, kdy řidiči, kteří ke koupališti vjedou ze strany od Karáskovy ulice a nenajdou volné parkovací místo, se nebudou mít kde otočit,“ uvedl místostarosta Pavel Moravec. Na skutečnost, že u plovárny není možné zaparkovat, budou s dostatečným předstihem upozorňovat tabule na příjezdových komunikacích. Vjezd do oblasti přes most v Karáskově ulici bude povolen pouze dopravní obsluze a obyvatelům rodinného domu v sousedství koupaliště.

Zdroj: MěÚ Krnov