KRNOV | V Hlubčické ulici byla zahájena oprava chodníku v úseku od Dvořákova okruhu po železniční přejezd u cvilínského nádraží. Práce za 1,6 milionu korun, které provádějí Technické služby Krnov, by měly skočit do konce letošního roku.    

Foto: MěÚ Krnov

„Jedná se o opravu chodníku po levé straně ulice. Důvodem je velmi špatný stav stávajícího povrchu z asfaltu. Nahrazen bude betonovou zámkovou dlažbou, kterou doplní nové betonové obruby,“ uvedla vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Ke změnám došlo i na druhé straně ulice, kde byly v úseku od křižovatky se Soukenickou ulicí po domy s pečovatelskou službou umístěny tři nové lavičky za celkem 55 tisíc korun. Nachází se u bývalého objektu Pegy, před Flemmichovou vilou a na zastávce městské hromadné dopravy, kde nová lavička nahradila starou.

Instalace laviček je požadavkem občanů, kteří dochází pěšky z domů s pečovatelskou službou či z nádraží do centra města a potřebují během cesty vhodná místa pro odpočinek,“ řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb a vysvětlila, proč dvě lavičky byly osazeny přímo do chodníku. „Původně jsme uvažovali o jejich umístění do zeleného pruhu, to se ale ukázalo jako nevhodné. Je nepříjemné být zády k rušné komunikaci a také nám to nepřišlo bezpečné. Během hledání vhodného místa jsme oslovili obyvatelku domu s pečovatelskou službou a ta nám automaticky ukazovala na umístění lavičky tak, aby výhled byl na chodník a cestu. Definitivní umístění laviček pak doporučila městská architektka.“

V rozmisťování laviček, které slouží k odpočinku nejen lidem s pohybovými obtížemi, bude město pokračovat. „Ve spolupráci s odborem sociálním a klubem seniorů máme vytipována další místa. Tam, kde to bude možné, se je budeme snažit postupně umísťovat,“ uzavřela Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov

top