KRNOV | Více než stovka nemovitostí na Ježníku se nově napojí na splaškovou kanalizaci, jejíž výstavba právě skončila.

Foto: MěÚ Krnov

„V rámci stavby byla vybudována kanalizace v celkové délce 4 751 metrů, která odvede splašky z Ježníku do čistírny odpadních vod. Výstavba trvala čtyři roky a proběhla ve čtyřech etapách,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Práce na odkanalizování Ježníku byly zahájeny v roce 2020 v ulicích Kollárova, Šafaříkova a v části Švermovy ulice po křižovatku s ulicí Ježnickou. „V tomto úseku byla vybudována jak nová kanalizace, tak byla provedena výměna stávajícího potrubí, včetně přepojení kanalizačních přípojek domů na novou kanalizaci,“ popsal Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku. Následovaly zbývající etapy, které vedly od revizní šachty v křižovatce ulic Ježnické a Švermovy až k bývalému sanatoriu u točny autobusů na Ježníku. „V současnosti jsou stavební práce ukončeny, postupně dochází k předání stavby a je zatím zažádáno o kolaudaci druhé etapy. Po získání kolaudačního rozhodnutí bude kanalizaci užívat společnost Krnovské vodovody a kanalizace,“ doplnil Zbyněk Moravec.

Zdroj: MěÚ Krnov