KRNOV | Po zimní přestávce budou pokračovat práce na výstavbě splaškové kanalizace na Ježníku, a to v posledním úseku od čísla popisného 1830 po točnu autobusů u bývalého sanatoria. Podle smlouvy má být kanalizace dokončena v letošním roce.

Foto: MěÚ Krnov

Stejně jako vloni bude po celou dobu výstavby zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a zásobování i svoz odpadu. „Soukromá automobilová doprava se bude řídit dopravním značením nebo signalizací pracovníků. Přestože komunikace bude průjezdná, řidiči musejí počítat s určitým zdržením,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Zatímco osobní vozidla nebudou mít v době výkopových prací s průjezdem problém, autobusy MHD linky 802 od úterý 11. dubna neprojedou a v pracovní dny od 7.30 do 13.00 hodin a od 13.45 do 19.00 hodin se budou otáčet na provizorní točně za zastávkou Ježník čp. 187, v místě napojení ulice Staré Ježnické.

„V době od 19.00 do 7.30 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin spoje dotčeny nebudou a rovněž v sobotu a neděli pojedou bez omezení,“ upřesnila Kateřina Peterková z odboru organizačního. Cestující budou o změnách informováni vývěskami v autobusech, výlukový jízdní řád bude zároveň vyvěšen na označnících autobusových zastávek a také uveřejněn v celostátním informačním systému.

Splašková kanalizace v délce 4,8 kilometru odvede splaškové vody z Ježníku. Celkové náklady na její výstavbu činí 61 milionů korun. Na vybudování tří úseků, od revizní šachty v křižovatce se Švermovou ulicí po bývalé sanatorium, získalo město dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 28,5 milionu korun.

Přestože stavba ještě není dokončena, řeší město už reklamaci. „Nad některými kanalizačními přípojkami poklesla vozovka. Tato místa budou v rámci reklamačního řízení vyspravena,“ uzavřel Zbyněk Moravec.

Zdroj: MěÚ Krnov