KRNOV | Více než 45 milionů korun investovala společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) v letošním roce především do obnovy vodohospodářské infrastruktury a modernizace vodárenských i čistírenských technologií.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Letošní rok hodnotíme z našeho pohledu jako velmi úspěšný. Podařilo se nám dokončit vybudování nového kamerového systému a elektronického zabezpečení vodárenských objektů, včetně dohledového dispečinku. Za tímto účelem jsme vybudovali optické sítě na prameništích Zlatá Opavice a v Kostelci a v rámci zabezpečení jsme provedli připojení vodojemů a čerpacích stanic na samostatný uzavřený datový okruh. Pořídili jsme rovněž náhradní zdroj výroby elektrické energie pro úpravnu Zlatá Opavice. Na prameništi Zlatá Opavice jsme realizovali nové oplocení na severní a jižní straně areálu. Zároveň došlo k celkové rekonstrukci tří stávajících vrtů, která spočívala ve výměně pažnic, vystrojení a regeneraci vrtu,“ uvádí jednatel KVAK Libor Staněk. K tomu je třeba připočíst výměnu elektroinstalace a technologických rozvaděčů na úpravně a vodojemu v Kostelci a opravu střechy na objektu vodojemu na Bezručově vrchu.

V rámci modernizace vodovodní a kanalizační sítě ve městě došlo k obnově vodovodů v ulicích Seifertova, Vrchlického a Partyzánů a přeložce vodovodu v Blahoslavově ulici, kde probíhá výstavba objektů chráněného bydlení Slezské diakonie. „Kanalizace byla vyměněna v ulicích Pod Kopcem a Opavská. Pro připojení pěti rodinných domů jsme vybudovali novou kanalizaci v Brantické ulici a zahájili jsme stavbu první etapy kanalizace v Krásných Loučkách,“ vyjmenovává jednatel.

Práce probíhaly i areálu čistírny odpadních vod, kde se podařilo instalovat stáčecí zařízení pro příjem odpadních vod a bylo pořízeno nové zařízení pro zahuštění přebytečného kalu. „Nyní ještě dokončujeme opravu dosazovací nádrže spojenou s výměnou lapáku a separátoru písku. Letos byla také dokončena modernizace ČOV v Krásných Loučkách, která slouží obyvatelům přilehlých bytových domů,“ uzavírá Libor Staněk.

Stále také probíhá výstavba kanalizace na Ježníku. Jde o investiční akci města, která bude dokončena v příštím roce.

Zdroj: MěÚ Krnov