KRNOV | Město Krnov vloni dokončilo opravu památníku u urnového háje v ulici Čsl. armády. Připomíná oběti 1. světové války z řad obyvatel Chářové, která je dnes součástí Krnova. Mezi jmény třiceti padlých a dvou nezvěstných jsou například Josef Gebauer, Adolf a Alfred Beierovi nebo Ferdinand a Josef Losertovi.

Foto: MěÚ Krnov

„Na památníku už byly nečitelné nápisy, proto bylo v roce 2021 provedeno zlacení písma a o rok později jsme pak nechali udělat generální opravu pomníku, včetně důkladné hydrofobizace kamene. Celkové náklady na obnovu činily 75 tisíc korun,“ uvedl Vladimír Zavřel z odboru investic a správy majetku.

Památník padlým ve válce 1914-1918 vznikl z podnětu členů sboru dobrovolných hasičů. Na základě jejich výzvy byl v roce 1923 ustanoven výbor, do jehož čela byl zvolen podplukovník v záloze Arthur Primavesi, jehož rodina vlastnila v Chářovské ulici statek a zasloužila se o vznik Chářovského parku. První schůze výboru se konala 1. srpna 1923 a už 5. srpna uspořádali dobrovolní hasiči dobročinný výlet, jehož výtěžek byl prvním vkladem do fondu na postavení pomníku. Do peněžní sbírky následně přispěli kromě obyvatel obce i místní podnikatelé. zveřejněné v roce 2012 v časopise Slezského zemského muzea.

Pomník byl odhalen 31. srpna 1924. Slavnost byla zahájena v deset hodin dopoledne polní mší na prostranství před školou celebrovanou biskupem a místním rodákem Dr. Josefem Schinzelem z Olomouce. Památník byl odhalen o půl druhé odpoledne za účasti světícího sboru složeného ze spojených mužských pěveckých spolků z Krnova a Kostelce a tisíců obyvatel z obce a okolí. Slavnost zakončila lidová veselice v parku, koncertovala městská kapela, čistý výtěžek byl předán výboru pro postavení pomníku.

Památník bude v nejbližší době zařazen do Centrální evidence válečných hrobů, vedené Ministerstvem obrany ČR, která je dostupná na webu valecnehroby.army.cz. V případě, že by kdokoliv měl doplňující informace, které by chtěl do databáze přidat, stačí kontaktovat Vladimíra Zavřela .

Zdroj: MěÚ Krnov