KRNOV | Od poloviny prosince už mohou nejen obyvatelé dvorního traktu u hlavního nádraží využívat novou Relax zónu Vláček, která uspěla v minulém ročníku participativního rozpočtu. 

Foto: Ilustrační Pixabay

„Pokud máte i vy nějaký zajímavý nápad, co v Krnově vybudovat nebo vylepšit, můžete se zapojit do letošního už šestého ročníku. Stačí zpracovat a poslat svou žádost do 16. února,“ vysvětluje referentka ekonomiky a projektů Radka Zdráhalová.

Prezentace a hlasování pro jednotlivé projekty se uskuteční od 1. do 21. dubna, a to opět on-line formou. Zvítězí návrh, který zaujme dostatečný počet hlasujících a v součtu plusových a minusových bodů dostane nejvíce kladných hlasů. „Také pro letošní ročník se podařilo na nápady obyvatel vyčlenit rovný milion korun, což je zároveň i maximální částka na jeden projekt, spodní hranice není stanovena. K realizaci vítězných návrhů by mělo dojít nejpozději do konce roku 2023,“ upřesňuje Radka Zdráhalová a dodává, že návrhy mohou předkládat jak fyzické osoby starší 15 let s trvalým bydlištěm v Krnově, tak právnické osoby se sídlem v Krnově.

Vítězných projektů může být realizováno více, a to až do výše celkové částky. Předložené nápady musí však být veřejně prospěšné s realizací na veřejně přístupném místě. „Zájemci se nemusí obávat neúměrné administrativy spojené s předložením projektu, záměry je rovněž možné předem konzultovat na mé e-mailové adrese rzdrahalova@mukrnov.cz. Přesné znění pravidel a další informace jsou k dispozici na webových stránkách města,“ doplňuje Radka Zdráhalová.

Relax zóna Vláček v minulém ročníku uspěla s počtem 552 hlasů před Pumptrackovou dráhou v Kostelci (307 hlasů), Knihobudkami/Knihovničkami pro veřejnost (217 hlasů) a Květináči před evangelickým kostelem (126 hlasů).

Pravidla, formulář žádosti a další informace

Zdroj: MěÚ Krnov