KRNOV | Ani v roce 2021 obyvatelé Krnova nepřijdou o možnost rozhodovat o rozvoji města, a to v rámci pátého ročníku participativního rozpočtu.

Foto: Pixabay

„Na nápady veřejnosti je opět vyčleněn jeden milion korun. Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel a napsat žádost. Pokud vaše prezentace zaujme dostatečný počet hlasujících, projekt město zrealizuje. Návrhy mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let s trvalým bydlištěm v Krnově a právnické osoby se sídlem v Krnově,“ vysvětluje Kristýna Kutálková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov, kterou mohou zájemci o podrobnější informace kontaktovat na e-mailové adrese kkutalkova@mukrnov.cz.

Maximální částka na projekt je jeden milion korun, spodní hranice není stanovena. Předložené nápady musí být veřejně prospěšné s realizací na veřejně přístupném místě. Přesné znění pravidel a další informace zájemci najdou na webu města. „Termín pro přípravu a podání žádostí je do 17. února. Prezentace a hlasování jsou plánovány na duben, a to on-line formou. Vítězný návrh bude ten, který v součtu plusových a minusových hlasů dostane nejvíce kladných hlasů. Vítězných projektů může být více, a to až do výše celkové částky,“ upřesňuje Kristýna Kutálková.

Zájemci se přitom nemusí obávat neúměrné administrativy spojené s předložením projektu. Už v loňském roce se podařilo zjednodušit pravidla i formuláře a záměry je opět možné předem konzultovat. „Také u podaných návrhů bude provedena kontrola. Pokud bude projekt nutné jakkoliv opravit, bude jeho autor vyzván k doplnění,“ doplňuje Kristýna Kutálková s tím, že vítězné projekty budou přiděleny k realizaci kompetentním odborům, které pak budou předkladatele průběžně informovat o aktuálním stavu.

Díky nápadům obyvatel Krnova dnes veřejnost může využívat workoutové hřiště u zimního stadionu či dětské hřiště u školní jídelny v Žižkově ulici. V minulém ročníku při veřejném hlasování uspěl projekt Barevná zahrada v domově pro seniory, který předložila Dagmar Remešová. Zahrada byla na podzim předána k užívání a kromě bohatých sadových úprav je její součástí také odpočinková zóna s pergolami a několika cvičebními stroji. Podrobnější informace o úspěšných projektech z let minulých zájemci rovněž získají na výše uvedeném odkazu k participativnímu rozpočtu pro rok 2021.

Zdroj: MěÚ Krnov