KRNOV | Krnovské kašny jsou od konce října bez vody, která se do nich vrátí zase příští rok v květnu, a až na jednu byly všechny po nezbytné údržbě zazimovány. Kašna s Neptunem, jež se nachází u Švédské zdi, na zimní spánek nárok nemá. Už dva roky nejen kvůli problémům se zastaralou technologií nefungovala a tak ji čeká oprava.

Foto: MěÚ Krnov

„Problémy s kašnou jsme měli už několik let. Kvůli špatnému technickému stavu byla poruchová a opravy nákladné. Trubky netěsnily a bazén propouštěl vodu, která se musela neustále dopouštět, což neúměrně zvyšovalo její spotřebu. To byly hlavní důvody, proč jsme kašnu v roce 2021 už nezprovoznili,“ uvedl Mojmír Lindovský z Technických služeb Krnov.

Město Krnov se v minulých letech snažilo na opravu památkově chráněné stavby získat dotaci. Protože se to nepodařilo, zastupitelé nakonec letos rozhodli o jejím financování z městského rozpočtu a bylo vypsáno zadávací řízení, které vyhrála krnovská firma. Kašnu, která by měla být uvedena do provozu v polovině příštího roku, opraví za 2,5 milionu korun včetně DPH.

„Stavební úpravy budou spočívat v kompletním rozebrání kašny a výstavbě nové vany včetně základu pro kamennou obrubu. Součástí prací bude také vybudování nové technologické šachty a provedení nové vodoinstalace i elektroinstalace. Aby se zamezilo případnému poškození sochy Neptuna, bude v průběhu prací dočasně demontována,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku. Jelikož v zimních měsících nelze z technologických důvodů stavební práce provádět v plném rozsahu, začnou až na jaře. „Do konce roku budou probíhat pouze přípravné práce. Jedná se například o demontáž a uskladnění sochy Neptuna a zajištění technologie pro kašnu, u níž jsou dlouhé dodací lhůty,“ sdělil jednatel společnosti Jan Hojgr.

Kamenná kašna byla vybudována v roce 1750. Socha Neptuna z konce 18. století se původně nacházela v zámeckém parku ve Slezských Rudolticích a do Krnova byla přenesena v roce 1818. Dnes je originál sochy umístěn ve vestibulu Domu Evropy na Hlavním náměstí a v kašně je kopie zhotovená z umělého kamene, která lépe odolává povětrnostním vlivům a také atakům vandalů.

Zdroj: MěÚ Krnov

top