KRNOV | V příštích dnech by měla být zahájena kompletní oprava nádražní budovy železniční zastávky Krnov-Cvilín, a to včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí. Investorem akce za 19 milionů korun bez DPH je Správa železnic, státní organizace. Práce by měly skončit v červnu příštího roku.

Oprava zahrnuje výměnu výplní otvorů a doplnění chybějící hydroizolace. Dojde k optimalizaci vnitřních prostor, když úpravy dispozice se dotknou především veřejných toalet a komerčních prostor. Dále bude řešena oprava komínového průduchu, injektáž stěn proti zemní vlhkosti, oprava vnitřních omítek a podlahových konstrukcí. Bude provedena oprava elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky. Stávající zdroj vytápění bude vyměněn za nový. Bude doplněn orientační systém a vyměněn nevyhovující mobiliář.

V rámci stavby bude odstraněna dodatečná dřevěná vestavba bývalého bufetu a dalších drobných dřevěných objektů, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí.

V rámci investice bude fasáda nádražní budovy kompletně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Dále bude provedeno zateplení soklu a stropů pod nevytápěnými půdními prostory. Bude doplněno svislé vedení hromosvodu.

Zdroj: MěÚ Krnov

top