KRNOV | Město nabízí ke koupi bytové domy a navazující pozemky v lokalitě ulic Alšova, Mánesova, Vrchlického. Předmětné budovy jsou určeny k rekonstrukci a spolu s pozemky budou tvořit funkční celek. Žádosti o odkoupení nabízených nemovitých věcí budou přijímány pouze do 2. května 2024.

Foto: MěÚ Krnov

Veškeré informace, včetně podmínek kupní smlouvy, zájemci najdou na webu https://bit.ly/468msw2.

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov