BRUNTÁL | Po mnoha letech příprav se Bruntál přiblížil k historickému okamžiku rozšíření města o novou lokalitu bydlení. S počátkem dubna budou zahájeny práce na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Za Mlékárnou.

Foto: MěÚ Bruntál

Jedná se o největší investiční akci na území Bruntálu za poslední desetiletí. Hlavním investorem je ministerstvo financí, které na zasíťování lokality a související práce vynaloží více než 172,5 milionů korun bez DPH, město se podílí náklady ve výši 5,6 milionu korun bez daně a další miliony zaplatilo za projektovou přípravu. Předmětem prací je vybudování technické a dopravní infrastruktury, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu včetně realizace inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících sítí, realizace dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou.

Zhotovitel si stavbu převezme 2. dubna. Staveništní příjezdová komunikace bude vedena od silnice na Staré Město a nebude tedy zatěžovat obytnou lokalitu za městským parkem. Realizace by podle smlouvy měla trvat 22 měsíců. Mezi tím bude připravován prodej parcel pro rodinné domy a definován způsob poskytnutí bydlení zájemcům o byty či nájemní bydlení.

V rámci projektu Revitalizace území po důlní činnosti v lokalitě Za Mlékárnou vznikne plocha pro výstavbu samostatně stojících, řadových i bytových domů. Pro individuální bydlení bude připraveno 75 stavebních pozemků, z toho 42 pro samostatně stojící rodinné domy a 33 pro řadovky. Bytových domů má být celkem devět s předpokládaným počtem 152 bytů větších rozměrů.

Vnímám lokalitu Za Mlékárnou jako projekt mimořádného významu. Obrovský kus cesty jsme již urazili, ale další velký a těžký kus na nás teprve čeká. Budeme mít zasíťované pozemky, ale je třeba řešit další studie, projekty, jednat s investory a podobně. Bude to náročné, ale výsledkem bude zcela nová lokalita s pěknými moderními domy a nabídkou kvalitního bydlení pro mnoho rodin,“ řekl starosta města Martin Henč.

„Jedná se o dlouhodobě připravovaný projekt, díky kterému bude moci město nabídnout nové parcely pro výstavbu rodinných domů a pozemky pro bytové domy. Příprava projektu a financování s využitím státních zdrojů ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu byly kontinuálně projednávány a schvalovány zastupitelstvem města napříč volebními obdobími a politickými stranami,“ konstatoval místostarosta města Petr Rys.

„Naším dlouhodobým cílem je stabilizovat počet obyvatel Bruntálu a vytvářet podmínky pro to, aby z města neodcházeli lidé, což se týká zejména mladých. Jak ukázal dotazníkový průzkum komise mladých, právě nabídka kvalitního bydlení je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby byl Bruntál pro dnešní středoškoláky, vysokoškoláky a další mladé lidi perspektivním místem k životu a založení rodiny,“ podotkl místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Lokalita Za Mlékárnou se nachází na severozápadním okraji města Bruntálu, zhruba 1,5 km od centra města. Navazuje na již stávající obytnou zástavbu ulic Čs. armády, Sadová, Nová a Česká. Plocha určená k zástavbě je ze severu ohraničena železniční tratí Bruntál – Malá Morávka se vzrostlými stromy podél trati, na východě je ohraničena stávající zástavbou rodinných a bytových domů ulic Čs. armády, Česká, Nová a Sadová, na jihu je vymezena terénním zlomem a vodním tokem Černý potok.

Zdroj: MěÚ Bruntál