KRNOV | Krnov se dlouhodobě potýká s nedostatkem pozemků pro výstavbu rodinných domů, což se projevuje stěhováním zejména mladých lidí do okolních obcí. Nepříznivý trend chce město alespoň částečně zvrátit vybudováním více než tří desítek stavebních míst v lokalitě na Kabátově kopci v Ježnické ulici a také tím, že zájemcům o individuální bytovou výstavbu nabídne městské pozemky, které jsou v současnosti užívané jako zahrádky nebo zemědělské pozemky.

Foto: MěÚ Krnov

„Na Kabátově kopci, kde dříve bývalo vojenské cvičiště sovětské armády, byly vykáceny náletové dřeviny a nyní odborná firma provádí celoplošný pyrotechnický průzkum. Ten spočívá v provedení magnetometrického měření celé plochy do hloubky pěti metrů, prověření anomálií a signálů přítomnosti kovových předmětů a vyzvednutí nálezů střeliva, munice či výbušnin, které budou následně předány k likvidaci,“ uvádí Petr Mynář z odboru veřejných zakázek.

 

Město už také vyhlásilo veřejnou zakázku na vypracování dokumentace pro demolici objektů bývalých vojenských garáží a na projekt technické a dopravní infrastruktury pro 36 rodinných domů. „Zároveň začaly práce na výstavbě kanalizace v úseku od křižovatky ulic Ježnické a Švermovy po rodinný dům na adrese Ježnická 1722/199. Na tuto kanalizaci, která bude dokončena do léta příštího roku, se v budoucnu nové rodinné domy připojí,“ dodává Petr Mynář.

 

Zatímco na Kabátově kopci má vzniknout nová ucelená čtvrť, jednotlivé rodinné domy by se mohly objevit na různých místech ve městě. Pracovníci odboru správy majetku města vypracovali seznam městských pozemků, které jsou podle územního plánu určeny k zastavění, ale v současnosti slouží převážně jako zahrádky a hospodaří na nich nájemci. Jedná se například o pozemky na Ježníku nebo v ulicích Petrovické a Maxima Gorkého. Nájemci pozemků byli o plánovaném ukončení nájmu informováni a město již nabízí k prodeji první dva. Jeden v Tolstého ulici pro výstavbu rodinného domu a jeden pro výstavbu bytového domu v Hlubčické ulici.

Zdroj: MěÚ Krnov