RÝMAŘOV | V listopadu loňského roku byla dokončena technická infrastruktura pro sedm rodinných domů na Vychodilově ulici v Edrovicích a zastupitelstvo města rozhodlo o podmínkách prodeje pozemků. Protože v prvním termínu nebyly všechny pozemky prodány, nabízí je nyní město znovu.

Pozemky Edrovice 2

Pozemky parc. č. 331/55, 331/56, 331/57, 331/58 budou prodávány pouze za účelem výstavby rodinného domu. Prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemcem o parcelu může být jen fyzická osoba/osoby. Bude umožněno podat nabídku na více parcel, žadateli však bude prodána jen jedna parcela.

V případě, že bude úspěšný se svou nabídkou na více parcelách, bude vyzván, aby si jednu z nich vybral. U parcel, které budou takto vráceny, se pořadí posune o jedno místo, a parcela tak bude prodána zájemci, který nabídl druhou nejvyšší částku. Pokud odstoupí i druhý zájemce, bude nabídnuto třetímu v pořadí atd. Pokud nebude některá parcela prodána nebo dojde k odstoupení všech zájemců u dané parcely, bude zveřejněna další výzva k podání nabídek.

Nabídky je možné podávat do 8. dubna 2024 do 15:00, kdy bude zahájeno zasedání hospodářské komise rady města, na němž se budou nabídky otevírat.

Zdroj: MěÚ Rýmařov