KRNOV | Město Krnov má záměr prodat pozemky v plošné zástavbě řadových garáží na devíti místech ve městě a také ve dvou vnitroblocích. Vlastníci nemovitostí v zájmových územích mohou projevit zájem o koupi do konce letošního roku. Konečné slovo ohledně prodeje bude mít zastupitelstvo města.

Foto: Zdeňka Spurná

Nabízené parcely ve dvorních traktech se nacházejí za domy na adresách Nádražní 6a-f, 8a-c, 4a-c a mezi domy Opavská č. 76, 76a, 78, 78a, 80. Pozemky, užívané vlastníky garáží za účelem přístupu a příjezdu, jsou v garážových areálech v ulicích Hlubčické (příjezd z ulice Hlubčická směr k hranici), Družstevní (příjezd z ulice Albrechtické, přes ulici Sadovou a Družstevní), u křižovatky ulic Partyzánů a Albrechtické (příjezd z ulice Partyzánů). Dále v Karáskově ulici (příjezd z ulice Křížkovského), Jiráskově ulici (příjezd z Karáskovy ulice), ve dvorním traktu domů v Bruntálské ulici (příjezd z Mahenovy ulice), Na Ostrově (příjezd od železničního nadjezdu nebo z ulice Na Břehu), v Chářovské ulici a ve Vaškově ulici (příjezd z Žižkovy ulice).

Proč se město rozhodlo pozemky v těchto lokalitách nabídnout k prodeji, vysvětlila vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová: „Ve dvorních traktech se jedná o pozemky, které tvoří funkční celek k bytovým domům a jsou přístupné a užívané pouze uživateli těchto domů. To, že pozemky nejsou užívány veřejně, platí i u garáží. Případné investice veřejných prostředků do komunikací, chodníků a dalších ploch na těchto pozemcích jsou v takovém případě problematicky obhajitelné.“

Cena za metr čtvereční byla stanovena podle Opatření obce pro prodej pozemků a činí 25 korun za metr čtvereční plus náklady spojené s převodem. Město nebude pozemky prodávat po částech jednotlivým zájemcům, ale všechny žádosti posoudí komplexně tak, aby nikdo nebyl omezen v přístupu ke své nemovitosti. Přednost dostane prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví vlastníkům nemovitostí v zájmovém územím. Zájemci o koupi se mohou informovat na odboru správy majetku města u Kateřiny Čarnecké

Foto: MěÚ Krnov