BRUNTÁL | Další výjezdní zasedání krajských radních se konalo tentokrát v Bruntále. Po jednání na městském úřadu navštívili společnost Osram a Alfun a setkali se se zástupci místních spolků.

Foto: MSK

„Díky výjezdním zasedáním rady mimo sídlo krajského úřadu se můžeme osobně potkat s představiteli místních samospráv, klíčovými zaměstnavateli i představiteli spolkového života a vyslechnout, co je trápí a s čím jim můžeme pomoci nebo co se jim naopak podařilo. Jsou to vždy inspirativní setkání, která jsou pro nás užitečná,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Peníze z krajského rozpočtu letos umožní například stavební úpravu tělocvičny ve Střední odborné škole Bruntál (1,5 milionů korun), rekonstrukci sociálního zázemí v dílnách Střední průmyslové školy a Obchodní akademii (1, 5 milionů korun), opravu opevnění Hradu Sovinec (téměř 6 milionů korun) nebo restaurování zámecké expozice zámku v Bruntále (3 miliony korun).

Do sociální oblasti na Bruntálsku Moravskoslezský kraj v nejbližších třech letech investuje 87 milionů korun na realizaci transformace organizace Sagapo. Ta zahrnuje realizaci tří projektů: vybudování domova pro osoby se zdravotním postižením, výstavbu sociálně terapeutických dílen s administrativou na Uhlířské ulici a vybudování chráněného bydlení na ulici Hybešova.

Do opravy silnic letos na Bruntálsku poputují z krajského rozpočtu 4,3 miliony korun na opravu mostu v Moravské Hartě, téměř 4 miliony korun do oprav úseků silnic Dlouhá Stráň a Vidly, kraj také spolufinancuje opravy silnic, hrazené z větší části ze Státního fondu dopravní infrastruktury, za téměř 25 milionů korun ve Světlé Hoře, Mezině – Razové a Křišťanovicích.

„V současné době se v našem regionu stále více zaměstnavatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Bruntálsko sice tyto lidí má, ale je zde pořád nedostatek pracovních příležitostí. Proto neinvestujeme pouze do dopravy, sociální oblasti či školství, ale také do rozvoje podnikatelských nemovitostí, kdy se snažíme o rovnoměrné zajištění nabídky průmyslových zón,“ dodává hejtman MSK Ivo Vondrák.

Na Bruntálsku a Krnovsku leží průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr, na kterou se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu a průmyslová zóna Bruntál – Sever. Tu kraj podpořil desetimilionovou dotací na vybudování doprovodné infrastruktury. V  lokalitě je několik významných podniků, které zaměstnávají přibližně dva tisíce lidí (Osram, Alfun). Kraj chce i nadále podporovat podnikatelské prostředí a nabízet tyto plochy investorům.