BRUNTÁLSKO, MSK | Téměř 105 milionů korun ze svého rozpočtu, 215 milionů od státu a 941 milionů korun z evropských fondů dá letos Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Stavební ruch na cestách bude proto až do konce října mimořádný. Vyžádá si uzavírky a mnohá dopravní omezení. Silnice je ale nutné opravit, technický stav třetiny z nich je velmi špatný.

Foto: STA Bruntálsko

„Když to trochu nadsadím, stavět se bude na každém kilometru. Těch finančních prostředků, které se nám podařilo na rekonstrukce krajských cest letos získat, je opravdu hodně – zhruba 3,5krát více než v roce 2017. K tomu Ředitelství silnic a dálnic modernizuje svoje komunikace I. třídy, navíc budou komunální volby a také města začnou opravovat cesty jako divá. Kraj ale bez ohledu na politiku bude modernizovat silniční síť rovnoměrně v celém regionu. Rozhodující je technický stav. Nejdříve proto přijdou na řadu ty silnice, které jsou v havarijním stavu a mohly by ohrozit bezpečnost provozu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Upozornil na to, že do rekonstrukcí silnic vloží kraj i přes 20 milionů korun, které získal po úspěchu v právním sporu. „U jednoho staršího projektu na rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy, na který jsme v roce 2015 získali dotaci z evropských fondů, jsme přišli o část peněz kvůli údajnému porušení rozpočtové kázně. Využili jsme všechny možné opravné prostředky proti rozhodnutí auditora, odvolali se k Ministerstvu financí a uspěli jsme. Peníze se nám vrátí zpět do krajského rozpočtu a my je využijeme k tomu, na co byly původně určeny – na opravy silnic,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Správa silnic Moravskoslezského kraje loni nechala změřit všech 2 735 kilometrů silnic nižších tříd, o které se stará. Vyhodnotila nerovnosti, strukturu a poruchy vozovek, vymezila havarijní úseky, zjišťovala, kde je nutné přemístit inženýrské sítě, a další ukazatele technického stavu cest. „Ukázalo se, že 33 procent silnic je v havarijním stavu. Podle tohoto výsledku jsme sestavili plán generálních oprav silnic II. a III. třídy v ucelených tazích, kdy nejen vyměňujeme vozovky, ale rekonstruujeme i související objekty – opěrné zdi, propustky, mosty a křižovatky, překládáme sítě – elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci. Upravujeme i krajnice, čistíme příkopy, obnovujeme dopravní značení a další,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Rozsáhlá modernizace silnic vyžaduje i mimořádná dopravní opatření a koordinaci jednotlivých staveb. „Opravit je ale musíme, technický stav je opravdu špatný, v minulosti se do nich neinvestovalo, nemůžeme to oddalovat. Aby se stav silniční sítě zlepšil, potřebovali bychom přes 4,2 miliardy korun na vozovky a 1,6 miliardy na rekonstrukce mostů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že kraj dělá maximum pro to, aby dopravní stavby co možná nejméně lidem otravovaly život.

„Vytvořit harmonogram prací, výluk a uzavírek, který by vyhovoval všem? To je v nadlidských silách. Zvlášť když zákon zakazuje v zastavěných oblastech pracovat v noci, musíme dodržovat technologické přestávky a další pravidla a nařízení. Ale snažíme se tomu ideálu přiblížit. Komunikujeme také s představiteli obcí a měst, snažíme se o maximální informovanost občanů, řidičů a návštěvníků, aby doprava v kraji byla co možná plynulá a bez kolizí. Využíváme k tomu sociální sítě, mobilní aplikace, dopravní zpravodajství – například na Rádiu Dálnice běží specializovaná hlášení jen pro náš kraj, a další komunikační prostředky. Připravujeme velkou informační kampaň,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dopravní stavby s hrazené ze zdrojů Moravskoslezského kraje:

Bruntál

Silnice III/4512 Karlovice – k nádraží

Silnice II/450 Vidly – hranice Olomouckého kraje

Silnice III/4407 Dvorce – Guntramovice

Stavby s hrazené ze zdrojů SFDI:

Bruntál                     

Silnice II/450 Karlova Studánka – Vidly

Silnice III/4583 Čaková – Krasov

Silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, II. etapa

Silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, IV. etapa

Silnice III/4585 Brantice průtah, II. etapa 

Zdroj: MSK