HORNÍ BENEŠOV | Zástupci PRAVDY a POŘÁDKU z Horního Benešova na Bruntálsku požadují po tamních radních, aby po šesti letech vyhlásili konkurzní řízení na ředitele školy. Rada města požadavky z veřejné výzvy zamítla.

Ředitelem školských zařízení je hornobenešovský zastupitel Zdeněk Žanda. Foto: STA Bruntálsko

Zástupci sdružení nezávislých kandidátů PRAVDA a POŘÁDEK Jan Krasula, Jiří Uvíra, Tomáš Brada, Dalibor Bártek a Richard Košut (PRAVDA a POŘÁDEK má ve městě pět zastupitelů), kteří působí v Horním Benešově na Bruntálsku, předali na tamní městský úřad veřejnou výzvu k vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy v Horním Benešově. Ředitelem školských zařízení je hornobenešovský zastupitel Zdeněk Žanda.

„V letošním roce tedy končí šestileté funkční období ředitele školy a zřizovatel by měl provést nestranné hodnocení jeho práce podle kritérií tzv. „kvalitní školy“, jak je uvedeno v dokumentu Ministerstva školství ČR „Strategie vzdělávání 2020“,“ popisují zástupci PRAVDY a POŘÁDKU ve veřejné výzvě.

„Předpokládáme, že snahou města je, aby naše škola do budoucna dosahovala co možná nejvyšší kvality a transparentnosti. K dosažení tohoto cíle je výběr osobnosti jmenované do funkce ředitele školy zcela klíčovým rozhodnutím, přičemž zvolený ředitel by měl požívat důvěry nejen nejužšího vedení města, ale především široké veřejnosti a rodičů zejména. Z tohoto důvodu žádáme radní města o neprodlené vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele školy pro následující šestileté funkční období. Plně se přitom ztotožňujeme s někdejší argumentací starosty města, že současný ředitel má možnost přihlásit se do konkurzu a – v případě prokázání kvalit – svou funkci obhájit,“ píše se v závěru veřejné výzvy.

Rada města v Horním Benešově na Bruntálsku rozhodla nakonec jinak. „Rada města (RMě) se problematikou vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Horní Benešov zabývala na 88. schůzi RMě dne 19. 3. 2018. Současný ředitel školy představil koncepci rozvoje Základní a Mateřské školy na období 2018 – 2024. S přihlédnutím k doporučení školské rady a po následné diskuzi, RMě neschválila vypsání výběrového řízení na pozici ředitele,“ dodal hornobenešovský starosta Michal Blažek.

Redakce zpravodajství STA Bruntálsko požádala o vyjádření také současného ředitele školy Zdeňka Žandu, kterého se záležitost týká, na dotazy ale nereagoval.

Foto: Facebook – Pravda a pořádek

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.