BRUNTÁL | Rada města Bruntálu na své schůzi ve středu 23. srpna 2017 schválila navýšení rozpočtu na opravy místních komunikací, chodníků a nová parkoviště.

Foto: ilustrační – Pixabay

V původním plánu na letošní rok byly například opravy místních komunikací v ulicích Pionýrské a Skrbovické, opravy chodníků v ulicích Pionýrské, Chelčického, Husově – Na Svahu (schody), Dr. E. Beneše, Školní, Revoluční (pod Komerční bankou), 9. května, Šímáčkově a dalších. Velká část plánovaných oprav již byla provedena a město také brzy vyčerpá částku vyčleněnou na tento účel v rozpočtu města.

Aby mohly práce pokračovat ještě přinejmenším v následujících třech měsících, rada města nyní schválila uvolnění dalších více než 1,6 milionu korun na další opravy chodníků, komunikací a realizaci nových parkovišť.

Pokud bude dostatek kapacit, za navýšené prostředky by mohly být v následujících měsících provedeny opravy chodníků v částech ulic Pionýrské, Jiráskovy, Sladovnické, Komenského (pod zámkem) a za kaplí sv. Michala (před vstupem na městský hřbitov) a dále rekonstrukce povrchu před depem České pošty v areálu bývalých kasáren.

Navýšení rozpočtu počítá také s realizací nových parkovišť. Jedno bude vybudováno na ploše u budovy bývalého Telecomu a druhé v sídlišti Dolní, konkrétně namísto travnatého pásu před domem Uhlířská 15. Tento záměr navazuje na přípravu parkovacích ploch za restaurací V Zatáčce a podél místní komunikace Uhlířská (u domu Dolní 21).

Zdroj: MěÚ Bruntál