MSK | V úterý 7. září 2021 v dopoledních hodinách proběhl v obřadní síni slezskoostravské radnice slavnostní slib nově přijatých policistů Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje.

Foto: Policie ČR

Slavnostní akt byl zahájen příchodem Čestné jednotky Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje a poté, co zazněla hymna, se úvodního slova ujal náměstek ředitele Krajského ředitelství plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, který nováčky přivítal a popřál jim hodně úspěchů jak v profesním, tak soukromém životě, pevné zdraví a aby se ze služby vždy vrátili domů živí a zdraví. Následně nové kolegy přivítali také starosta městského obvodu Bc. Richard Vereš a zástupce ředitele Městského ředitelství policie Ostrava plk. Mgr. Kamil Vašťák.

Slavnostní služební slib skládalo celkem 36 nově přijatých policistů a zazněl v tradiční podobě:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
Po slavnostní ceremonii čeká nové kolegy, osm žen a dvacet osm mužů, běžná služba. Nejprve absolvují základní odbornou přípravu a následně rozšíří řady policistů v Ostravě (11 příslušníků), na Karvinsku (3), Opavsku (9), Frýdecko-Místecku (4), Novojičínsku (2), Bruntálsku (1) a krajské ředitelství (6).

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR