MSK | V kapli sv. Barbory, která je obřadní síni města Bílovec, se uskutečnila slavnostní akce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V nevšední historické památce proběhlo důstojné setkání vedení krajského ředitelství v čele s ředitelem plk. Tomášem Kuželem s novými policisty. Pozvání na slavností akci přijali také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil, starostka Bílovce paní Renata Mikolašová a pan Václav Dobrozemský, první místostarosta Nového Jičína.

Foto: Policie ČR

 

Úvodního slova se ujal ředitel krajského ředitelství plk. Tomáš Kužel. Kromě přivítání všech přítomných svá slova směřoval především k novým policistům. Připomněl jim, že vystupují z anonymity a každým svým činem, nejen ve službě, ale také v soukromí, budou reprezentovat bezpečnostní sbor. V souvislosti se současnou bezpečnostní situací upozornil na stoupající nároky na každého jednotlivého policistu. Krátké řeči přednesli také náměstek hejtmana a starostka města Bílovce. Oba mimo jiné poděkovali za spolupráci s policií v oblasti bezpečnosti.

Poté všech dvacet pět „nováčků“ jednohlasně složilo služební slib. Jedná se většinou o policisty vnější služby, což znamená, že budou sloužit na obvodních odděleních, dopravních inspektorátech nebo oddělení hlídkové služby.

Celý program byl protkán nejen slovem, ale také hudbou. Slavnostní atmosféra byla podtržena hudebními vstupy koncertního mistra pana BcA Lukáše Kubenky, který divákům přednesl varhaní hudbu barokních a klasicistních mistrů. Za profesionální a procítěné vystoupení mu právem náleží velké poděkování.

Mezi nově přijatými policisty byla tentokrát pouze jediná žena. Dle jejího sdělení se jí splnil dětský sen. Už jako malá chtěla pracovat v bezpečnostních agenturách, proto i střední odbornou školu volila se zaměřením na právo a bezpečnost. Po maturitě zvažovala, zda nastoupí do některé ze soukromých agentur, ale nakonec se rozhodla podat žádost o přijetí k policii. „Chtěla jsem sloužit republice“, přirozeně a bez patosu sdělila při rozhovoru. A co očekává do budoucna. Nejprve zdárně absolvovat základní odbornou přípravu a pak se vrátit mezi kolegy na dopravní inspektorát v Novém Jičíně.

Nejen jí, ale všem novým kolegům přejeme, aby se jim splnilo vše, co si od náročné služby u policie slibují. Aby rozvíjeli své schopnosti a znalosti. Záleží totiž pouze na nich, kam se chtějí profesně posunout. V budoucnu mohou najít uplatnění ve specializovaných oborech, třeba u kynologů nebo kriminální policie.

Foto: Policie ČR

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.