BRUNTÁL | Členové Rady národních geoparků České republiky zavítali do Bruntálu. Provázela je Alena Zemanová ze spolku Krajina břidlice, jehož členem je také město Bruntál.

Foto: MěÚ Bruntál

Každé zasedání Rady národních geoparků České republiky se koná v jiném geoparku. Tentokrát odborníky z geologických, památkových institucí, univerzit, experty na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj, hostila Krajina břidlice. Skupina v pondělí 17. dubna navštívila lom v Bílčicích, na Libavé zavítala do podzemního břidlicového lomu V Zátočině. V Bruntále se setkala se starostou města Bruntálu Martinem Henčem a místostarostou Radkem Zatloukalem a prohlédla si na náměstí výstavu, která je věnovaná právě geoparkům.

„Výstava má hlavně vzbudit zájem v místních občanech, aby se zajímali o místo, kde žijí a měla by v nich zároveň vzbudit i hrdost, že nežijí úplně na obvyklém místě, protože je spousta lidí, která jim to místo závidí,“ uvedla předsedkyně spolku Krajina břidlice Alena Zemanová.

Součástí programu byla také projížďka elektrolodí po Slezské Hartě. „Plavbu nám umožnil Mikroregion Slezská Harta, za což jim patří velké poděkování. Nabídli jsme kolegům z Mikroregionu, že jim rádi předáme nějaké nápady a inspiraci. Například při plavbě lodí mohou obohatit výklad o informace o geologických zajímavostech míst, jako jsou Velký Roudný, Malý Roudný nebo přírodní památka Razovské tufity,“ řekla Alena Zemanová a pokračovala: „Na poli geologie se to pořád vyvíjí. Jeden z přítomných odborníků nám například vysvětlili, že teorie  vzniku Razovských tufitů už je prolomená a že nevznikly, jak je všude prezentováno, ale podvodním výbuchem.“

V České republice je nyní 11 národních geoparků. Podle Ministerstva životního prostředí jde o geograficky kompaktní území, kde se rozvíjí vzdělávací, osvětové a turistické aktivity, které vedou k poznání geologického dědictví, někdy též dědictví Země. Jejich koordinačním orgánem je Rada národních geoparků České republiky. Do spolku Krajina břidlice, který sdružuje geologické lokality v oblasti Nízkého Jeseníku, město Bruntál vstoupilo v roce 2021. V loni na jaře se Krajina břidlice stala národním geoparkem.

„Nízký Jeseník byl často takovou opomíjenou lokalitou, kterou se projíždí z Beskyd do Hrubého Jeseníku. Mě osobně to bylo vždy líto, protože je to také krajina, která má co nabídnout. Má velice pohnutou historii a má geologické zajímavosti. A právě tímto snadno uchopitelným tématem, jako je hornictví, těžba břidlice nebo vulkanity, my dokážeme oslovit a nalákat turisty z celé republiky,“ dodala Alena Zemanová.

Zdroj: MěÚ Bruntál