KRNOV | Bazénová vana z roku 1934 na koupališti se brzy stane minulostí. Přípravy na zahájení její rekonstrukce v těchto dnech vrcholí. V pondělí 13. listopadu v místě stavby proběhla první koordinační schůzka se zástupcem společnosti Rakord – R & R, která za 39 milionů korun plovárnu zrekonstruuje.

Foto: MěÚ Krnov

Rekonstrukce bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude postaven nový.

„Stavební firma začne přípravou území, tedy zemními a bouracími pracemi. Harmonogram dalších prací se bude průběžně upřesňovat. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, hotovo by podle smlouvy mělo být nejpozději 29. června příštího roku,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

O rekonstrukci koupaliště rozhodli zastupitelé v prosinci loňského roku. Následovaly projekční práce a časově náročné územní a stavební řízení. „Vše šlo v logických a návazných krocích, jak nejrychleji to legislativa umožňovala. Je potřeba si uvědomit například to, že stavba běží v ochranném pásmu vodního zdroje a není možné tedy nic podcenit. Byli jsme ujištěni, že stihnout daný termín je časově a technologicky možné. Jistě, záleží také na počasí, jaká bude zima, ale zástupce firmy nás informoval, že chtějí i v zimním údobí realizovat práce, které jsou možné. Vedení města i realizátor udělají vše pro to, aby nebyla příští koupací sezona nijak ohrožena či omezena,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.

Zdroj:  MěÚ Krnov