KRNOV | Obě krnovská nádraží nejsou už dlouho pro město dobrou vizitkou. Neposkytují cestujícím dostatečný cestovatelský komfort a také vzhled výpravních budov i jejich okolí nezanechá v cestujících pozitivní první dojem. K částečnému zlepšení dojde v letošním roce, kdy skončí oprava výpravní budovy v železniční stanici Krnov a začnou stavební práce na cvilínském nádraží.

Foto: MěÚ Krnov

Výpravní budova ve stanici Krnov už má novou fasádu, ale řada prací ještě zbývá. Jak už dříve informoval ředitel ostravského ředitelství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC ) Jiří Macho, kromě vyspravení fasády a jejího nátěru akce zahrnuje také úpravy v interiéru, kde se řeší nové topení, rozvody vody a zázemí pro pracovníky, a opravu prvního nástupiště. Z něho nezbyl „kámen na kameni“, odstraněno bylo zastřešení i staré litinové sloupy, které se už zpět nevrátí. „Zastřešení u budovy bude nahrazeno novou konstrukcí, která bude mít obdobný charakter a plnit stejnou funkci jako dosud, tedy chránit cestující čekající na příjezd vlaků před nepřízní počasí,“ uvedla Pavla Olšovská ze SŽDC Ostrava.

Práce, jejichž součástí je také instalace nového informačního systému v budově a na nástupištích, měly původně skončit v dubnu. „Termín stavby byl vzhledem k problémům se zastřešením a technologickým návaznostem posunutý do října 2019,“ dodala Pavla Olšovská.

Na podzim se pak stavební ruch přesune na cvilínské nádraží, kde začne dlouho očekávaná oprava výpravní budovy. Ta spočívá v opravě a nátěru fasády, úpravě veřejně přístupných prostor, opravě veřejných toalet, včetně vybudování WC pro imobilní osoby, sanaci vzlínání zemní vlhkosti, dokončení výměny oken a dveří, odstranění dřevěné vestavby restaurace, stavební přípravě prostor bývalé čekárny pro případné komerční využití a úpravě přednádražního prostoru. „V současné době se dokončují projekční práce, probíhá připomínkové řízení, vyřizují se potřebná povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je v září, doba výstavby 12 měsíců,“ sdělila Pavla Olšovská.

Projekt připomínkuje také městský architekt Lubomír Dehner. „Město Krnov podalo žádost o odkup přilehlých pozemků v přednádražním prostoru a připravuje zadání urbanistické studie celého tohoto důležitého veřejného prostranství. Abychom dosáhli maximální možné architektonické kvality, je naším zájmem, aby stejně vysokou hodnotu měla i výpravní budova. Projektant jí sice vrací původní historický ráz, ale jen částečně, přitom si myslím si, že historické řešení může být tím nejlepším,“ uzavřel Lubomír Dehner.

Zdroj : MěÚ Krnov

top