KRNOV | Rekonstrukce školní budovy na náměstí Míru pro potřeby základní umělecké školy vstupuje do další fáze. Město získalo stavební povolení a ještě letos má záměr vyhlásit zadávací řízení pro výběr dodavatele.

Foto: MěÚ Krnov

„Nyní musíme nechat zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, kterou bychom měli mít na podzim, abychom zadávací řízení na výběr dodavatele stihli vyhlásit ještě v tomto roce. Bude ale také záležet na finančním zajištění stavby. Realizace by pak měla trvat zhruba rok a půl,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Rekonstrukce školní budovy, která byla postavena v roce 1892, zahrnuje kromě kompletní opravy stávajících prostor také přístavbu koncertního sálu. Odhadovaná cena rekonstrukce je 65 milionů korun, přesnější rozpočet bude znám po zpracování posledního stupně projektové dokumentace.

Základní umělecká škola Krnov, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, v současnosti sídlí ve dvou budovách, které jsou v majetku města, a to na Hlavním náměstí a v Revoluční ulici. Oba domy již delší dobu potřebují rekonstrukci. V případě domu v Revoluční ulici, který sousedí s bytovým domem, se navíc každoročně opakují stížnosti na hluk kvůli zkouškám dechového orchestru.

„Jsem nesmírně potěšen pozitivní informací, že bylo vydáno stavební povolení na novou budovu a koncertní síň ZUŠ Krnov. Zvláště pak, když od prvotní myšlenky k současnému stavu to trvalo tolik let. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, rodičům, žákům, kolegům, úředníkům, zastupitelům napříč politickým spektrem a vedení města, kteří nás tak dlouho v této myšlence podporují. Nejenom, že novou budovou vyřešíme letité problémy s hlukem v budově v Revoluční ulici, ale splníme i přísné hygienické normy, které se po nás legitimně vyžadují a pravidelně kontrolují. Občané tak v budoucnu budou mít možnost využít důstojné prostory k uměleckému vzdělávání a aktivitám, které jsou hodné 21. století. Pevně věřím, že pracovní termín otevření 1. září 2022 tak bude pomyslným milníkem v historii naší školy,“ řekl ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček.

Zdroj: MěÚ Krnov

top