KRNOV | Vedení základní školy na Janáčkově náměstí už více než rok usiluje o možnost přistavět ke škole jídelnu. Město proto nechalo vypracovat koncepční studii přístavby stravovacího provozu, která ověřila, že prostorově i technicky je možná přístavba jak pouhé výdejny jídla, tak i kompletní jídelny s vývařovnou.

Foto: MěÚ Krnov

Proti záměru výstavby jakéhokoli dalšího objektu na Janáčkově náměstí ale nyní protestují formou petice obyvatelé okolních rodinných domů. Obávají se narušení křehké rovnováhy mezi hmotou školy a okolními rodinnými domy a především zhoršení už dnes problematických dopravních poměrů.

„Vyjet osobním autem z rodinného domku v době dovážení a odvážení dětí rodiči je zcela nemožné. Zaparkovat auto před vlastním domem na Janáčkově náměstí je nemyslitelné a v okolních ulicích náhodné. V době pořádání florbalových zápasů o víkendech je situace ještě kritičtější. Sportovci totiž neparkují u Billy a u nemocnice, čímž v povolovacím řízení pro rekonstrukci školy a výstavbu tělocvičny zdůvodňoval dostatečnost parkovacích míst stavební úřad. Pro ně pohodlně a pro nás na obtíž parkují v úzkých uličkách. Tuto svízelnou situaci navíc zhoršila rekonstrukce ulice Gorkého, v níž ubylo parkovacích míst. Auta začala parkovat na volných místech v příjezdových uličkách k Janáčkovu náměstí a zcela obsadila ulici Seifertovu. Do tohoto stavu by se při realizaci záměru měla vmísit ještě nákladní doprava pro zásobování jídelny. Samotná budova jídelny by potom v podstatě zlikvidovala původní náměstíčko,“ stojí kromě jiného v petici, kterou předali členové petičního výboru vedení města na červnovém zasedání zastupitelstva.

Petici, kterou podepsalo sedm desítek občanů, projednali radní 27. června. „A došli jsme k závěru, že ke dvěma již zpracovaným studiím, které se týkají přístavby ke škole – vývařovny s výdejnou jídla a pouze výdejny, bude zpracována ještě jedna studie, a to na přístavbu školní jídelny v Albrechtické ulici, která prověří možnost zvýšení kapacity stávajícího objektu jídelny. Všechny tři varianty řešení následně posoudí zastupitelstvo města a rozhodne. Předpokládám, že se tak stane až po podzimních komunálních volbách,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Základní škola na Janáčkově náměstí byla vybudována před sedmapadesáti lety uprostřed zástavby rodinných domů. Po rekonstrukci, která proběhla v letech 2005 až 2007, je největší školou ve městě. Ve školním roce 2017/2018 do ní docházelo 680 žáků, školní jídelna, vzdálená od školy 500 metrů, registrovala 514 strávníků. Jak už dříve poznamenal ředitel školy Karel Handlíř, prostory jídelny jsou dlouhodobě nevyhovující a nedostatečné jsou také toalety, šatna a přístup do patra.

„Výsledkem je mnoho dětí na malém prostoru, řady žáků čekajících vedle stolů se strávníky, přeplněná šatna, hluk. To vše nevytváří správnou kulturu stolování a pro většinu strávníků je to třeba i nevědomý stres. Část rodičů své děti na oběd i z těchto důvodů nepřihlašuje a také pedagogové se tomuto prostředí raději vyhnou. Jídelna byla nevyhovující již v minulosti, nárůst počtu žáků po uzavření pobočky v Kostelci situaci ještě zhoršil,“ řekl Karel Handlíř. Na špatný stav v jídelně poukazují dlouhodobě oba žákovské parlamenty a v rámci podpisové akce také rodiče, kteří vloni sesbírali 398 podpisů pod prohlášení vyzývající město Krnov, aby tuto situaci řešilo.

Zdroj: MěÚ Krnov