KRNOV | Školní jídelna včetně vývařovny, která je součástí areálu školy, nebývá standardem. Ze škol zřizovaných městem Krnov tuto výhodu má jen Základní škola Žižkova. O změnu nyní usiluje ředitel základní školy na Janáčkově náměstí. Situace ve školní jídelně v Albrechtické ulici, kam žáci školy docházejí, je podle něj neúnosná.

Foto: ilustrační Pixabay

„Jídelna disponuje dlouhodobě nevyhovujícími prostory, nedostatečné jsou také toalety, šatna a přístup do patra. Výsledkem je mnoho dětí na malém prostoru, řady žáků čekajících vedle stolů se strávníky, přeplněná šatna, hluk. To vše nevytváří správnou kulturu stolování a pro většinu strávníků je to třeba i nevědomý stres. Část rodičů své děti na oběd i z těchto důvodů nepřihlašuje a také pedagogové se tomuto prostředí raději vyhnou. Jídelna byla nevyhovující již v minulosti, nárůst počtu žáků po uzavření pobočky v Kostelci situaci ještě zhoršil. Současný stav, kdy se od roku 2008 zvýšil počet žáků z 659 na 704 a přibylo také žáků ve školní družině ze 150 na 205, vytváří situaci nadále neudržitelnou,“ líčí ředitel Základní školy Janáčkovo náměstí Karel Handlíř.

Na konci loňského školního roku proto ředitel požádal město o projednání a zadání komplexní studie, která bude řešit přístavbu jídelny s vývařovnou přímo u školy. Vedení města žádosti školy vyhovělo a po zařazení této akce do úpravy rozpočtu města, kterou zastupitelé schválili začátkem září, zadalo zpracování studie Slezské projektové společnosti Opava. Ta stavební objekty školy zná velmi dobře, protože v minulosti projektovala jejich rekonstrukci. „Koncepční studie přístavby stravovacího provozu Základní školy Janáčkovo náměstí, která bude stát 120 tisíc korun včetně DPH, má prověřit, zda přístavba ke škole by byla prostorově a technicky možná, a zároveň má popsat možnosti a rizika stavby,“ uvádí místostarosta Michal Brunclík. Jestli je vůbec možné stravovací pavilon ke škole přistavět a pokud ano, tak za jakých podmínek, bude jasné do konce roku.

Zdroj: MěÚ Krnov