KRNOV | Nová jídelna bude v areálu školy. Postavena bude v sousedství školy, na ploše před hlavním vstupem do tělocvičny, a její součástí bude jak vývařovna, tak výdejna jídla. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města, když 27. března schválilo úpravu rozpočtu a v ní částku 600 tisíc korun na projektovou dokumentaci přístavby stravovacího provozu.

Foto: Pixabay

Jaký bude další postup, vysvětlila vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová: „V roce 2017 byla zpracována studie přístavby stravovacího provozu v areálu školy, kterou vytvořila Slezská projektová společnost, jež projektovala rekonstrukci učebnových pavilonů i novou tělocvičnu. Nyní dojde ve spolupráci s městským architektem k aktualizaci této studie a poté vyhlásíme zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládáme, že projekt budeme mít k dispozici v průběhu roku 2020. Pak by mohlo být zahájeno zadávací řízení na výběr dodavatele stavby,“ Zároveň s aktualizací studie bude město řešit studii dopravy, která navrhne takové dopravní řešení, které by mělo vyhovovat jak škole, tak obyvatelům okolních rodinných domů.

Prostory školní jídelny v Albrechtické ulici, kam nyní docházejí žáci školy na Janáčkově náměstí, jsou dlouhodobě nevyhovující. Vedení školy a rodiče žáků proto usilují o možnost přistavět jídelnu přímo ke škole. Minulé vedení města nechalo zpracovat koncepční studii, která ověřila, že prostorově i technicky je v areálu školy možná přístavba nejen pouhé výdejny jídla, ale i kompletní jídelny s vývařovnou.

Původně měla vzniknout také studie, jejímž cílem bylo prověřit zvýšení kapacity stávajícího objektu jídelny v Albrechtické ulici, ta ale zadána již nebyla. Tuto možnost prověřoval odbor veřejných zakázek a vyjádřila se k ní komise pro architekturu a urbanismus. „Komise se zabývala dvěma variantami. Zakoupit sousední budovu a propojit ji s jídelnou. Nebo přistavět trakt do dvora. U varianty jedna je překážkou naprosto rozdílné výškové řešení budov. S přístavbou do dvora je problém ve stávajícím dispozičním řešení vývařovny a zásobování kuchyně, které by bylo přístavbou zcela znehodnoceno. Vyřešení obojího by znamenalo razantní navýšení ceny rekonstrukce,“ uvedl předseda komise Roman Anderle.

Proti záměru výstavby jakéhokoli dalšího objektu na Janáčkově náměstí protestují obyvatelé bezprostředního okolí školy. Obávají se narušení křehké rovnováhy mezi hmotou školy a blízkými rodinnými domy a především zhoršení už dnes problematických dopravních poměrů. Obě strany vyjádřily svůj postoj peticemi adresovanými vedení města.

Zdroj: MěÚ Krnov

top