KRNOV | Nelehký úkol čeká nové vedení města, které bude muset rozhodnout, jakým způsobem bude řešit problém nevyhovujících prostor školní jídelny v Albrechtické ulici, kam docházejí žáci Základní školy Janáčkovo náměstí. Zatímco jedna skupina občanů je pro výstavbu jídelny v areálu školy, druhá, složená především z obyvatel rodinných domů v okolí školy, to odmítá. Oba tábory svůj postoj vyjádřily peticemi adresovanými vedení města.

Foto: Školní jídelna Krnov Albrechtická

Zatím poslední petice dorazila na městský úřad na začátku října. Podepsalo ji 455 občanů, především rodičů žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. „Podmínky stravování dětí v současných prostorách jsou dlouhodobě nevyhovující jak kapacitou šaten a hygienického zařízení, tak jídelny samotné.

Také velká vzdálenost od školy a umístění na dopravně velmi vytíženém místě přináší, obzvláště pro mladší žáky, zvýšená rizika. Prostřednictvím petice usilujeme o zlepšení kultury stolování našich dětí, zvýšení jejich bezpečnosti a celkového standardu stravování. Vyjadřujeme svou podporu záměru výstavby nové školní jídelny v areálu školy,“ stojí v petici.

V odpovědi, která byla 5. listopadu zaslána petičnímu výboru, starostka města Jana Koukolová Petrová uvedla: „Rada města usnesením číslo 3310/74 (z 27. 6. 2018, pozn. red.) stanovila, že dalším postupem bude zpracování studie proveditelnosti přístavby stávající školní jídelny v Albrechtické ulici. Současně město obdrželo od soukromého vlastníka objektu sousedícího se školní jídelnou nabídku na koupi tohoto objektu.

Na základě toho rada města zadala úkol odboru veřejných zakázek zajistit analýzu možnosti využití sousedící budovy a v současné době stanovuje termín prohlídky. Vzhledem k těmto skutečnostem bude možné až v novém vedení města a v nově ustanovené radě města projednat problematiku přístavby stravovacího provozu ke školní jídelně nebo výstavbu nové jídelny s vývařovnou v areálu základní školy.“

O možnost přistavět ke škole jídelnu dlouhodobě usiluje vedení základní školy, které na konci školního roku 2016/2017 požádalo město o zadání studie, jež by řešila přístavbu jídelny s vývařovnou přímo u školy. Vedení města žádosti vyhovělo. Koncepční studie ověřila, že prostorově i technicky je možná přístavba jak pouhé výdejny jídla, tak i kompletní jídelny s vývařovnou.

Proti záměru výstavby jakéhokoli dalšího objektu na Janáčkově náměstí ale vznesli protest formou petice obyvatelé okolních rodinných domů. Obávají se narušení křehké rovnováhy mezi hmotou školy a okolními rodinnými domy a především zhoršení už dnes problematických dopravních poměrů. Petici, kterou podepsalo sedm desítek občanů, projednali radní 27. června.

Závěr zněl: ke dvěma již zpracovaným studiím, které se týkají přístavby ke škole – vývařovny s výdejnou jídla a pouze výdejny, bude zpracována ještě jedna studie, a to na přístavbu školní jídelny v Albrechtické ulici, která prověří možnost zvýšení kapacity stávajícího objektu jídelny. Všechny tři varianty se mají stát podkladem pro rozhodování zastupitelstva města.

Foto: MěÚ Krnov