BRUNTÁLSKO, OPAVSKO | Ve volebním obvodě číslo 64 Bruntál letos na podzim probíhají volby do Senátu Parlamentu ČR. S volebním číslem šest kandiduje vysokoškolský učitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (nezávislý kandidát za občanské hnutí PŘÍSAHA).

Foto: Archiv – doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Pane docente, proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu na Bruntálsku?

„Vzhledem k tomu, že již něco pamatuji, tak jsem zažil například bývalý Severomoravský kraj, jehož součástí byla jak Olomouc, tak Bruntálsko, Rýmařovsko nebo Krnovsko. Jde tedy o region, který dobře znám. Prožil jsem tady mnoho času i v dětství a mládí. Jako milovník hub jsem prochodil zdejší lesy a jako bývalý házenkář nebo rozhodčí jsem poznal místní sportoviště a navázal nová přátelství. Zvláštní vztah mám k lichnovskému větrnému mlýnu, kde jsem pomáhal jeho zachránci a mému mentorovi, profesoru Františku Mezihorákovi. Tento region v současnosti hraničí s Olomouckým krajem a mnoho problémů k řešení máme společných a daly by se lépe řešit v úzké spolupráci. Pro Moravskoslezský kraj a Ostravu je Bruntál občas až moc vzdálený. Myslím si, že jako senátor zde mohu mít propojovací roli.

Druhým důvodem je, že jsem zapojený v celé řadě projektů, které souvisejí s oživováním udržitelného turistického ruchu v Euroregionu Praděd, jenž sdružuje obce Olomouckého kraje a severní obce Moravskoslezského kraje. Šance pomoci regionu mi připadá zajímavá. Určitý můj nadhled, aktivní přístup nezatížený různými místními vazbami může být přínosem pro rozvoj regionu, pro mé milované Bruntálsko.“

S čím chcete – v případě zvolení – v Senátu začít?

„Za nejdůležitější věc považuji zlepšení dopravní dostupnosti, tedy napojení Bruntálska na zásadní dopravní stavby a zajištění potřebných autobusových a vlakových spojů do regionu i v jeho rámci. Za zcela klíčovou považuji záchranu Osoblažské úzkokolejky. Je to záležitost nostalgická, ale zároveň strategická. Železnice v této části země je – když jinde plánujeme vysokorychlostní tratě – přece v šíleném stavu! Ve spojení s úzkokolejkou dochází k podivným situacím, kterým chci v budoucnu předejít.

Bruntálsko je úžasný region, má hodně co nabídnout, ale zároveň má spoustu problémů, například vysokou míru nezaměstnanosti. Není zde jednoduché získat požadované pracovní místo, ale i naopak najít zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Je nutné na toto hlasitě upozorňovat a hledat řešení – tedy pomoct najít investory, kteří přinesou do regionu peníze. Vidím cestu v podpoře udržitelné turistiky, která bude sekundárně vytvářet nové pracovní příležitosti, v rozvoji nových technologií, digitalizaci. Takto bude moci region a jeho obyvatelé snížit nevýhodu vyplývající z jeho polohy na okraji naší republiky. Prostě Bruntálsko, Krnovsko, Rýmařovsko, Osoblažsko nesmí zůstat na okraji zájmu!“

Vaším srdečním tématem je také voda, její ochrana a boj za zajištění vody pro občany. Můžete nám přiblížit toto téma?

„Voda znamená život – a to není žádná fráze, ale čistá pravda. Jedná se mi nejen o udržení vody v krajině, což je nezbytné pro přírodu i pro udržitelné zemědělské využití. Budu také usilovat o ústavní zakotvení práva každého občana na pitnou vodu. Za tímto účelem v regionu organizuji podpis petice, která je adresována našim zákonodárcům.“

Antonín Staněk má volební lístek s číslem 6, a proto se zavázal zabojovat v těchto 6 záležitostech:
  • Lepší dopravní dostupnost. „Osoblažka“ jako rodinný klenot musí žít!
  • Posílení Euroregionu Praděd, na čemž vydělají všichni.
  • Kvalitní vzdělávání a nové pracovní příležitosti – podpora odborného školství, řemesel a služeb.
  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu – za málo peněz lze udělat hodně muziky, jen se nebát a nekrást.
  • Zakotvení přístupu k pitné vodě do Ústavy jako základního práva každého občana!
  • Váš důstojný život v naší bezpečné zemi.
Doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.

Je vysokoškolský učitel, bez politické příslušnosti. Jeho navrhující strana je PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty. Narodil se před 56 lety v Olomouci, vystudoval šternberské gymnázium a následně Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a již dvacet let tam sám učí budoucí učitele. Je přes 30 let spokojeně ženatý a je také hrdým otcem syna – inženýra, konstruktéra kolejových vozidel. V minulosti byl aktivním hráčem házené, v posledních letech si oblíbil cykloturistiku, také chataří i zahradničí a je vášnivým houbařem, ale také velkým milovníkem historie. Ctí a respektuje tradiční sociální hodnoty, jako jsou rodina, vlast, pomoc potřebným, vzdělávání, tradice, morálka. Má zkušenosti jak s komunální, tak i s tou „vysokou“ politikou jako poslanec a ministr kultury. Teď kandiduje do Senátu, aby zlepšil život u nás na Bruntálsku. Nemá rád plané sliby, a co slíbí, také poctivě odpracuje. Prosadil, aby zahrádkaření bylo uznáno jako veřejně prospěšná činnost. Podobně pomohl se zákony v oblasti myslivosti a střelných zbraní, potravinářství atd.

Mediální prezentace a propagace
Zadavatel: Hnutí PŘÍSAHA | Zpracovatel: AdviceOne, s.r.o.