BRUNTÁLSKO, OPAVSKO (ROZHOVOR, VIDEO) | Ve volebním obvodě číslo 64 Bruntál letos na podzim (23. a 24. září 2022) proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR. S volebním číslem dvě kandiduje spolumajitelka rodinné zemědělské firmy MVDr. Pavla Löwenthalová (KDU-ČSL, kandidátka za koalici SPOLU).

Vážení spoluobčané a přátelé, chci vás požádat o podporu a zastupovat vás v Senátu za volební obvod Bruntál, který zahrnuje obce západní části okresu Opava a obce okresu Bruntál. Společně s manželem Petrem a našimi syny jsme vybudovali jednu z největších soukromých zemědělských rodinných farem našeho regionu, specializující se zejména na rostlinnou výrobu.

Jsou proto mi blízká témata potravinové soběstačnosti České republiky v klíčových zemědělských komoditách a podpora malých a středních rodinných firem, které jsou klíčové pro regionální ekonomický rozvoj. Chtěla bych v práci senátorky také přispět k odstraňování zbývajících bariér česko-polské spolupráce a podpořit kroky, směřující k větší energetické nezávislosti České republiky a zmírnění dopadů růstu cen energií na občany ČR.

Kdo jsem?

 • Vyrostla jsem ve slezském Krnově na česko-polské hranici. Po absolvování krnovského gymnázia jsem vystudovala veterinární lékařství na Veterinární univerzitě Brno.
 • Profesně se celý život věnuji zemědělství. Společně s manželem Petrem jsme vybudovali rodinnou zemědělskou farmu, která hospodaří na Krnovsku, Albrechticku a Osoblažsku. Podílím se na činnosti Asociace soukromých zemědělců Krnovska a Opavska.
 • Máme dva syny, starší syn Jiří již pracuje v naší rodinné farmě a mladší syn Václav studuje na krnovském gymnáziu.
 • Druhé volební období jsem krnovskou zastupitelkou. Mám blízko k tématům správy majetku města, zdravého hospodaření, pozemkových úprav, podpory pro malé a střední podnikání.
 • Jsem členkou výboru Spolku u synagogy, který provozuje synagogu v Krnově a přilehlý spolkový dům pro kulturní a komunitní účely. Každoročně udělujeme Cenu Dr. Sigmunda Langschura nejlepším studentům Gymnázia Krnov.
 • Věnuji se sportu, jsem členkou tenisového klubu Junior Centrum Krnov.

Čeho chci dosáhnout?

 • Pokud mi voliči dají důvěru, chtěla bych se věnovat otázkám, které jsou mi blízké – jak zajistit co nejlépe potravinovou soběstačnost naší země ve všech strategických zemědělských komoditách a jak předat naši půdu a krajinu v co nejlepším stavu dalším generacím.
 • Od dětství jsem vyrůstala v rodinném statku přímo na česko-polské hranici. Vždy jsem negativně vnímala nesmyslnost hranice – linie, dělící Slezsko na dvě části jako výsledek nesmyslných válečných konfliktů. Společná koexistence České republiky i Polska v Evropské unii řadu přeshraničních bariér odstranila, některé z bariér však existují stále a chci napomoci jejich odstranění (faktická nemožnost vzájemného využití kapacit zdravotnických zařízení, slabé využití potenciálu dřívějších přeshraničních železničních tratí, chybějící dálniční a silniční napojení, zbývající administrativní bariéry vzájemného obchodu).
 • Harmonický rozvoj naší země, její stabilitu a zaměstnanost nezajistí nadnárodní firmy, ale malé a střední rodinné podniky. Ráda pomohu při odbourávání byrokratických bariér, administrativní zátěže a při řešení extrémně komplikovaných podmínek povolování staveb v České republice.
 • Chtěla bych napomoci všem krokům, které povedou k větší energetické nezávislosti naší země – rozvoj komunitní energetiky, decentralizované využití lokálních zdrojů a surovin, obnovitelné zdroje energie, rozvoj přeshraniční infrastruktury a sítí.
 • Trápí mne pokles počtu obyvatel Moravskoslezského kraje, včetně našeho regionu, a odchod mladých vzdělaných lidí do velkých měst. Chtěla bych hledat cesty, jak tento trend zastavit.
 • Senát je také významnou institucí v procesu tvorby zákonů České republiky. Jedna z hodnot, kterých si nejvíce vážím, je SVOBODA. Chtěla bych i svojí prací v Senátu přispět k tomu, aby svoboda občanů České republiky nebyla omezována nadbytečnou regulací, novými povinnostmi, bariérami a předpisy.
 • Je načase, aby po 26 letech poprvé zastupovala senátní obvod Bruntál žena.

Mediální prezentace a propagace
Zadavatel: KDU-ČSL | Zpracovatel: Studio STA