KRNOV |  V příštích pěti měsících dojde k vybudování nových komunikací pro pěší, přemístění autobusové zastávky MHD na Dvořákův okruh, zvýší se počet parkovacích míst.

Foto: MěÚ Krnov

Prostor získá nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, zastávkový přístřešek, informační vitrínu) a také veřejné osvětlení, bude zde vysazeno deset nových vzrostlých stromů a některé plochy budou nově zatravněny. Součástí stavby jsou přeložky veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a vedení optického kabelu.
Úklid dřevní hmoty bude zhotovitel řešit v nejbližších dnech.
Zdroj: MěÚ Krnov