BRUNTÁL | K zahájení realizace se blíží největší investice do kulturního zařízení v Bruntále za posledních mnoho let. V příštích týdnech začne komplexní stavební revitalizace fasád divadla.

Foto: Vizualizace divadla

Rada města již schválila zprávu o hodnocení nabídek a výsledek zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky na zhotovitele. Radní taktéž schválili uzavření smlouvy s vítěznou stavební firmou z Ostravy, v následujících dnech se očekává podpis smlouvy.

Podle současných předpokladů by práce mohly začít v druhé polovině května. Ačkoliv by měly podle návrhu smlouvy trvat osm měsíců, předpokládá se, že s o hledem na klimatické podmínky mohou být prodlouženy do jara příštího roku.

Bude se jednat o poměrně náročnou stavební akci. Projekt počítá s navrácením původní novorenesanční členitosti pláště divadla s odpovídajícími architektonickými prvky včetně obnovy zaklenutých okenních otvorů. Budou vyměněny okenní i dveřní výplně, provedeny nové vstupy, odstraněn sokl z pískovce a nahrazen slezskou žulou, barevnost fasád bude sjednocena v odstínu perlová bílá.

Výrazných úprav dozná také prostor před vstupem do divadla z Partyzánské ulice, kde vznikne nová opěrná zeď z pohledového betonu, osazená podél chodníku svítidly. Pochůzí plocha bude provedena z tvarované zámkové dlažby. Hlavní vstupy do budovy budou pro slavnostní využití nasvíceny.

„Čeká nás náročné období, kdy nejenže bude divadlo na několik měsíců zcela uzavřeno, ale stavební práce se dotknou také nejbližšího okolí. Věřím ale, že nakonec budou spokojeni příznivci divadelní scény i všichni, kteří ocení nový vzhled divadla,“ řekl bruntálský místostarosta Petr Rys.

Smluvní cena zakázky činí 32,5 milionu korun včetně DPH, náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Ještě před začátkem stavebních prací bude veřejnost informována o alternativním způsobu odehrání představení, jelikož v průběhu rekonstrukce bude divadlo zcela uzavřeno.

Zdroj: MěÚ Bruntál