KRNOV | Téměř každý, kdo v těchto dnech navštíví budovu radnice, se se zájmem zastaví u výstavních panelů s návrhy, jež byly zaslány do urbanisticko-architektonické soutěže „Hlavní náměstí v Krnově“. Mnozí pak odcházejí s přesvědčením, že se architekti pravděpodobně pomátli na rozumu, když uprostřed náměstí navrhují postavit nějaké nevzhledné krabice.

Foto: MěÚ Krnov

Vždyť město žádnou výstavbu neplánuje a v nejbližší době chce jen zkulturnit dlážděnou plochu před radnicí. Proč se v návrzích přesto hmoty nových objektů objevují, vysvětlili odborníci u příležitosti zahájení výstavy. Předtím ale shodně potvrdili, že jakákoli výstavba je záležitostí vzdálenější budoucnosti, možná dvaceti, ale i padesáti let.

„Soutěž byla dvoukolová. V prvním kole jsme po soutěžících chtěli, aby vyjádřili svůj názor na urbanismus. Dříve nebylo náměstí tak velké, jako je dnes, v prostoru stály další špalíčky domů a soutěžící měli formulovat, zda se má tato skladba do prostoru vrátit zpět, nebo se má pracovat se stavem, jak ho známe dnes,“ uvedl předseda poroty Jan Šépka, který patří k nejvýznamnějším českým architektům současnosti.

Do soutěže bylo přihlášeno deset návrhů a většina autorů navrhla opětovné vložení špalíčků. Jelikož se s výstavbou ale v blízké budoucnosti nepočítá, ve druhém kole, do něhož porota vybrala čtyři návrhy, se soutěžící zabývali především parterem. „Tedy tím, jakým způsobem řešit dlažbu, zeleň, osvětlení a další drobné prvky. Přitom si museli uvědomit, že zástavba může být otázkou hodně vzdálené budoucnosti a plocha pro ni určená má v tuto chvíli sloužit jako veřejný prostor,“ upřesnil zadání Jan Šépka.

Po druhém kole byla soutěž uzavřena s tím, že nemá vítěze. Ani jeden návrh podle poroty neměl ideální koncepci. Přesto byli autoři dvou nejzdařilejších vyzváni, aby svůj návrh dopracovali. Šlo o pražskou architektonickou kancelář Atelier 111 architekti a architekta Lukáše Grasseho z Olomouce. Odborná komise pak 13. prosince doporučila, aby do podoby architektonické studie byl rozpracován návrh Atelieru 111 architekti, který na zahájení výstavy zastupoval architekt Jiří Weinzettl.

„Současné náměstí bylo původně rozděleno do dvou hlavních prostor. Z toho také vychází náš návrh. Předpokládáme, že ve vzdálenější budoucnosti vzniknou dva bloky domů, které vymezí prostor pro dolní a horní náměstí. Soutěž nebyla o návrhu jednotlivých objektů – domů, ale k tomu, abychom mohli pojednat celý prostor Hlavního náměstí, do návrhu jsme je zakreslili, aby bylo jasné, jakého měřítka chceme v té daleké budoucnosti dosáhnout. Na nejbližší desetiletí stav ale vypadá následovně. Tam, kde by jednou měly vzniknout domy, ponecháváme plochu zelenou, a tam, kde vzniknou veřejná prostranství, pojednáváme plochu vydlážděnou,“popsal Jiří Weinzettl a dodal, že funkce jednotlivých dlážděných ploch se liší rozměrem dlažby, materiálem i barvou.

Největší důraz architekti kladou na dlážděnou plochu před radnicí. „Na čem nám nejvíc záleží je, aby se ten prostor přeměnil v pobytové místo, aby nejen turisti, ale zejména Krnovští zde chtěli trávit svůj volný čas. Aby si měli kde sednout, čím bavit, aby tady byli rádi a potkávali lidi, kteří tady také budou rádi,“ řekl Jiří Weinzettl. Veřejný prostor by pak měly oživit vodní prvky nebo model města. „Co se týká zeleně, počítáme se stávající zelení, kterou doplňujeme zejména po obvodu, některé keře bychom ale rádi odstranili. V zelených plochách by mělo existovat více forem odpočinku a místo pro sezónní záležitosti, jako je například stánek s limonádou nebo se zmrzlinou,“ dodal.

Výstava návrhů z urbanisticko-architektonické soutěže „Hlavní náměstí v Krnově“ je k vidění do 31. ledna. K vidění je v provozní dobu městského úřadu, to je v pondělí od 8.00 do 17.00, v úterý od 8.00 do 13.00 hodin, ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

Zdroj: MěÚ Krnov