OSOBLAHA | Koncem června 2020 skončil příjem žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova a všechny žádosti prochází kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Seznam přijatých žádostí je zveřejněn na webu MAS v záložce Výzvy.

Foto: Zdenka Spurná

15.července 2020 byly spuštěny poslední výzvy k příjmu žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu. V rámci těchto výzev mohou být podpořeny projekty přispívající bezpečné dopravě, podpoře sociálním podnikům, projekty zvyšující kvalitu a dostupnost sociální péče a vzdělávací infrastruktury.

„Celkově alokované prostředky na výzvy jsou ve výši téměř 20 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu bude probíhat až do konce listopadu, takže zájemci mají dostatek času na zpracování podkladů. MAS bude ještě o prázdninách pořádat seminář pro žadatele a bude provádět individuální konzultace. Veškeré informace k výzvám jsou zveřejněny na webu MAS v záložce Výzvy, “informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

MAS nezahálí ani s přípravou na nové programové období, již v průběhu měsíce bude první veřejné setkání ke SWOT analýzám analytických podkladů.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.