OSOBLAŽSKO | Konaly se další akce spolufinancované v rámci výzvy místní akční skupiny Malý LEADER; a to v Krnově tradiční festival kávy a fichtlmánie v obci Bohušov, kde se mohla široká veřejnost zapojit do spanilé jízdy malých motocyklů zvaných fichtl.

Foto: Pixabay

“Zaměstnanci se aktivně zúčastnili akce Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko, kterého se účastní každoročně. V letošním ročníku se nám podařilo zvítězit v kategorii hlavního jídla, za což jsme rádi a celý rok máme čest vlastnit putovní pohár pro nejlepšího kuchaře,” uvedl tým MAS Rozvoj Krnovska.

Pro budoucí plánovací období 2021 – 2027 místní akční skupina podala akční plán a první projekt k realizaci; a to z operačního programu zaměstnanost plus. Projekt by měl zlepšit situaci dlouhodobě nezaměstnaných, případně předlužených osob z území místní akční skupiny. Projekt bude realizován místní akční skupinou s partnerem s finančním příspěvkem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Realizace projektu by měla trvat od dubna 2023 až do poloviny roku 2026 a jeho aktivitami je prostupné zaměstnávání a dluhové poradenství. Místní akční skupina si stanovila trvale zaměstnat minimálně 8 osob z cílových skupin a minimálně 12 předluženým osobám pomoci vyřešit jejich nepříznivou situaci. Poradny budou zřízeny v obcích Osoblaha, Jindřichov a Město Albrechtice a to z důvodu, že v těchto lokalitách je problematika dlouhodobě nezaměstnaných nejaktuálnější. Při výběru osob zapojených do projektu bude MAS spolupracovat s místně příslušnými pobočkami Úřadu práce a starosty obcí a měst. Věříme, že realizací projektu přispějeme k lepšímu životu na našem území,” informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.