VRBNO POD PRADĚDEM | Zástupci Euroregionu Praděd se účastnili tří zajímavých akcí – prezentace na Trofeo Niké Jeseníky, cyklovýjezdu po česko-polském regionu a rodinného pikniku s Interregem. Zároveň se připravuje nové programové období a budoucí podoba Fondu mikroprojektů.

Foto: Euroregion Praděd

Začátek podzimního období přinesl několik zajímavých akcí, na kterých se prezentoval Euroregion Praděd se svou činností a zajímavými projekty. Účastnil se významné a divácky velmi oblíbené akce Trofeo Niké Jeseníky. Na jeho stánku v Karlově Studánce byla pro veřejnost připravena gastroprezentace „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, která návštěvníkům umožnila ochutnat vybrané regionální produkty, jako jsou například džemy, medy, sirupy, koláčky, uzeniny a mnoho dalšího.

V polovině září se také uskutečnila první aktivita projektu „Hory nás spojují“, který Euroregion Praděd realizuje společně s polským partnerem Euroregionem Pradziad a organizací Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu. Jednalo se o společný cyklistický výjezd zástupců místních samospráv. Cílem byl rozvoj vzájemné česko-polské spolupráce, prezentace turistických atraktivit a propagace kulturního a přírodního dědictví na obou stranách hranice.

„Na trase dlouhé 90 kilometrů jsme navštívili zajímavá místa česko-polského pohraničí – Africké muzeum Bellama v Holčovicích, Muzeum země Prudnické v Prudniku, zámecký park v Jindřichově, Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách a mnoho dalších míst. Společně strávený čas nám dal příležitost k navázání nových vazeb či utužení stávající spolupráce,“ přiblížila cyklovýjezd ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Zajímavý česko-polský projekt, který bude realizován do léta 2022, nabízí další společné aktivity, jako jsou například prezentace Jeseníků na vytipovaných místech v Česku a Polsku, vytvoření dvou videospotů a fotobanky a závěrečná konference. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd.

Rodinný piknik na Zlatohorsku

Ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých Horách v sobotu 25. září 2021 se konal Rodinný piknik s Interregem, který pořádal Společný sekretariát ve spolupráci s Euroregionem Praděd a dalšími organizacemi. „Piknik byl příležitostí ukázat, jaké projekty a aktivity byly v okolí realizovány z fondů EU v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce,“ pokračovala ředitelka Šmigurová.

Na pódiu vystoupily děti ze Zlatých Hor, jazzové duo Marie Veliká a Václav Strouhal. Děti mohly zhlédnout divadelní představení „Včelka Zosia na cestách”. Na závěr zazpívala zpěvačka Wiktoria Wójtowicz hity zahraničních umělců. Připraveny byly atrakce pro děti, ale i rýžování zlata, rukodělné dílny, disc golf a výroba odznaků. Účastníci si také mohli na velkém ohništi společně opéct špekáček. Na akci prezentoval svoji činnost rovněž Euroregion Praděd prostřednictvím společného stánku, na kterém byly pro všechny návštěvníky připraveny zajímavé propagační materiály a tiskoviny.

Foto: Euroregion Praděd

Aktuální programové období se blíží ke konci

Na začátku září proběhlo 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo schváleno k financování osm projektových žádostí. Zároveň se uskutečnil příjem žádostí do 15. kola, v rámci kterého žadatelé na české straně Euroregionu Praděd předložili 17 nových projektů. „Tyto projekty nyní prochází kontrolním a schvalovacím procesem. O jejich financování rozhodne Euroregionální řídící výbor v polovině prosince,“ dodala Alena Šmigurová z Euroregionu Praděd.

Současné programové období se chýlí ke svému konci. V prioritní ose 2 již budou přidělené prostředky patnáctým kolem pravděpodobně definitivně vyčerpány. „Na začátku roku 2022 plánujeme vyhlásit poslední příjem projektů do prioritní osy 4. Konkrétní termíny a podmínky náboru stanoví řídící výbor na svém prosincovém zasedání,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd.

Euroregion Praděd se společně s ostatními euroregiony zároveň aktivně účastní příprav nového programového období na léta 2021-2027. V této věci proběhlo se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj již několik společných jednání, na kterých byly diskutovány podmínky a budoucí podoba Fondu mikroprojektů.

„Přestože je zde stále ještě mnoho otázek, na které budeme postupně hledat odpovědi, již nyní můžeme našim žadatelům slíbit výrazné snížení administrativní zátěže jak ve fázi přípravy projektové žádosti, tak při předkládání závěrečného vyúčtování. Financování projektů formou paušálních či jednotkových nákladů má za cíl zkrácení kontrolních mechanismů a zrychlení procesu proplácení dotace. Sledujte prosím naše webové stránky www.europraded.cz, kde se dovíte aktuální informace,“ uzavřela ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.