KRNOV | Odbor sociální a školství Městského úřadu v Krnově nově vydává Euroklíč. Jedná se o univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, jenž slouží k dostupnosti WC, výtahů, plošin a podobných kompenzačních zařízení, například na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích či v obchodních centrech, která jsou osazena jednotným Eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech Evropské unie.

Foto: euroklic.cz

„Podnět k poskytování této služby vzešel od občanky, která mě navštívila během naší pravidelné Hodiny pro veřejnost. Sama Euroklíč využívá, získala ho na sociálním odboru Městského úřadu v Bruntále a chtěla, aby bylo možné si ho vyřídit i v Krnově,“ uvádí místostarostka Monika Dudová.

Euroklíč může získat každý držitel průkazu osoby se zdravotním postižením, dále také lidé, kteří nemají ze zákona nárok na tento průkaz, ale jejich zdravotní stav vyžaduje například hygienické prostředí na sociálních zařízeních. Jde třeba o diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, lidi trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty, močovými dysfunkcemi a poruchami autistického spektra. Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče pečující o dítě do tří let.

„K vyzvednutí Euroklíče je nutné doložit občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do evidenční karty Euroklíče, již je třeba vyplnit, uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení,“ říká vedoucí odboru sociálního a školství Barbora Sekaninová. Bližší informace zájemci získají na tel. č. 554 697 654 nebo v kanceláři č. 523 odboru sociálního a školství v přízemí budovy městského úřadu ve Vodní ulici.

Místa, kde lze Euroklíč použít, jsou označena. Pro snazší orientaci je také možné si do chytrého telefonu nainstalovat aplikaci Euroklíčenka, kde je uveden kompletní seznam míst, na nichž lze Euroklíč použít. Seznamy Eurozámků a potřebné informace jsou dostupné také na webu euroklic.cz. V Krnově se Eurozámek nachází na obou vlakových nádražích.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: euroklic.cz

top