KRNOV | Komunikace v ulici Partyzánů, prostor bývalé slévárny a vyloučená lokalita Alšova – Mánesova – Vrchlického jako místa, která vyžadují opravu. Chybějící vyžití pro děti v parku vedle městských lázní. Nedostatek zeleně na parkovištích na náměstí Minoritů a před nemocnicí.

Foto: STA Bruntálsko

To jsou jen některé výsledky pocitových map, v nichž lidé na přelomu dubna a května označovali místa v Krnově, kde rádi tráví svůj volný čas nebo jim chybí vyžití pro děti, místo k odpočinku či odpadkový koš a dále také místa, která jsou podle nich ošklivá anebo ta, kde je potřeba opravit například hřiště, lavičky nebo chodníky. Výsledky pocitových map nyní budou předány příslušným odborům městské úřadu, aby je zohlednily v připravovaných aktivitách.

„Zpětnou vazbu nám poskytlo 292 lidí, kteří do map vložili 2566 námětů. Byly mezi nimi například lokality, kde chybí místo na odpočinek. V tomto případě nejvíce respondentů označilo Bezručův vrch, soutok Opavy a Opavice včetně nábřeží Opavice, Hlavní náměstí a Městský park,“ uvedla Vendula Štifnerová z odboru rozvoje města, která dodala, že mnoho podnětů je již v řešení. „Jde například o parkoviště u nemocnice, kde vzniká projekt netypického zeleného parkoviště pro 202 vozidel na prostranství, které zahrnuje jak současné parkoviště se 107 parkovacími místy, tak sousední travnatou plochu. Projektová dokumentace by měla být dokončena v příštím roce. Další řešenou záležitostí je komunikace v ulici Partyzánů, již Správa silnic Moravskoslezského kraje opraví ještě letos. Městský park pak řeší projekt Řeka ve městě,“ doplnila Vendula Štifnerová

Sběr podnětů od občanů prostřednictvím pocitových map byl součástí tvorby zásobníku akcí strategického plánu města, který v současnosti vzniká pod značkou Krnov jede. Tato aktivita probíhá v rámci projektu PART-NET, podpořeného grantem z fondů EHP 2014-2021.

Zdroj: MěÚ Krnov