KRNOV | Křižovatka ulic Sv. Ducha, Hlubčické, Soukenické a Dvořákova okruhu neskýtá chodcům ani řidičům mnoho komfortu. Chybí některé přechody pro chodce, situace při odbočování nebo dávání přednosti bývají nepřehledné, malý prostor křižovatky komplikuje pohyb nákladních vozidel a zemědělské techniky. To by se mělo brzy změnit. Na podzim se začalo s úpravou křižovatky, hotovo má být do konce června. 

Foto: MěÚ Krnov

Úprava zahrnuje vybudování ostrůvků a nových přechodů pro chodce, rozšíření komunikace, úpravu a doplnění odvodnění komunikace, přeložky pěších tras i nasvětlení přechodů pro chodce. „Na podzim byla dokončena část křižovatky, která zasahuje do Smetanových sadů. Její součástí je kamenný kříž, který zůstává zatím na místě. Později bude přesunut zhruba o deset metrů směrem do parku a dojde k jeho opravě,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek. Práce byly na zimu přerušeny a budou pokračovat na jaře. „Jakmile to počasí dovolí, stavbaři začnou zemními pracemi po pravé straně při příjezdu do křižovatky ulicí Sv. Ducha, v místech, kde se v současné době nachází travnatá plocha,“ dodal Lubomír Stýskala.

Součástí stavby je také oprava povrchu vozovky v Hlubčické ulici, v úseku od ulice Soukenické po  ulici U Jatek, a v Soukenické ulici, od Hlubčické ulice po poštu, dále pak rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek MHD a vybudování nového přechodu pro chodce u synagogy. Tady dojde také k doplnění části plochy žulovými kostkami.

Zdroj: MěÚ Krnov