BRUNTÁL | Děti ze Základní školy AMOS navštívily ve čtvrtek 23. června bruntálskou radnici a besedovaly se starostou města Petrem Rysem.

Foto: MěÚ Bruntál

Sedmnáct žáků čtvrté a páté třidy zavítalo na úřad v doprovodu ředitele školy Mgr. Petra Novotného a učitelky Mgr. Andrey Hurdesové. V zasedací místnosti rady města je uvítal starosta, a než malé hosty seznámil s úřadem, otestoval vědomosti dětí – a vůbec je nenachytal. Žáci prokázali velmi dobré znalosti a pohotově a přesně reagovali například na otázky, co je to zastupitelstvo, jak se občané stávají členy zastupitelstva a o čem zastupitelé rozhodují.

Děti pak zajímala každodenní práce starosty, problémy města a způsoby jejich řešení, ale ptaly se například i na otázky týkající se informačních technologií na městském úřadě. Po živé diskusi o tom, kam by se v životě rády vydaly, si děti prohlédly pracovnu starosty. Ještě před tím jej obdarovaly pamětní mincí a nosičem se záznamem divadelního představení ZŠ AMOS. „Moc si toho vážím. Vystavím si ji v kanceláři a na záznam se s radostí podívám,“ poděkoval starosta dětem za dárky.

Zdroj: MěÚ Bruntál